Tagdíj

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság rendes tagjai, a hatályos Alapszabály 4. §. (2) pontja értelmében, kötelesek a Társaság részére éves tagdíjat fizetni.

A tagdíj összege (rendes tagok számára): 1500 HUF/év.

A 2022. évi tagdíj megfizetésével kapcsolatos tájékoztató PDF formátumban letölthető ITT!

FIGYELEM! Felhívjuk Kedves Tagtársaink figyelmét, hogy az éves tagdíj összege a 2023. tárgyévtől 3000 HUF/év összegre változik!

[A változásról 2023. elején külön e-mailben is tájékoztatni fogjuk Tagtársainkat; így jelen előzetes tájékoztatásunk elsősorban azon T. Tagtársainknak szól, akik (még 2022-ben) előre rendezni kívánják 2023. évi tagdíjukat.]

[A 2023. tárgyévtől érvényes tagdíjat az MHGT Közgyűlése 12./2022.(05.24.) számú határozatával állapította meg.]


A tagdíj megfizetéséhez szükséges banki adatok:

 • Számlatulajdonos neve: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
 • Bankszámlaszám: 11705008-20414364
 • Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
 • Összeg: 1500 forint (× tárgyévek száma)
 • Közlemény formátuma: NÉV ( TAGSÁGI SORSZÁM ) ÉVSZÁM(OK). évi tagdíja”
 • Példa a közleményre: „Minta Károly (153) . évi tagdíja”

Nemzetközi átutaláshoz szükséges, kiegészítő adatok:

 • IBAN (nemzetközi bankszámlaszám): HU72 1170 5008 2041 4364 0000 0000
 • Számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja: OTPVHUHV

A tagdíj-fizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók:

 • A tagdíjat évente egy alkalommal, egy összegben kell megfizetni.
 • Az adott évre (= tárgyévre) szóló tagdíjat, a tárgyév február 28. napjáig kell megfizetni [ld. Alapszabály 4. §. (2) d. pont].
 • A tagdíjat banki átutalással, vagy OTP bankfiókban való személyes készpénz-befizetéssel lehet megfizetni.
 • A tagdíj-befizetéseket a Társaság pénztárnoka tartja nyilván, így a tagdíj megfizetésére, és az egyes tagok esetleges tagdíj-hátralékára vonatkozóan, ő tud felvilágosítást nyújtani.
  A pénztárnok e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com
 • A félreértések és jogviták elkerülése érdekében, a Társaság tisztségviselői, tagdíjat személyesen nem vesznek át! A tagdíjat minden T. Tagtársnak közvetlenül a Társaság bankszámlájára kell befizetnie, mivel a befizetések nyomon követhetőségét ez garantálja!
 • A pénztárnok minden év január elején és február végén emlékeztető e-mailt küld a Társaság minden rendes Tagjának, melyben emlékezteti őket az adott évi tagdíj megfizetésére, illetve tájékoztatja őket a banki befizetés adatairól, módjáról. [Ezen emlékeztető e-mailek kiküldését a pénztárnok az MHGT elnökségének 5./2018.(01.04.) számú határozata alapján végzi.]
  Mivel mindez csak a T. Tagtársak tájékoztatására szolgál, ezért kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik tagdíjukat már az e-mail érkezése előtt megfizették, tekintsék az emlékeztető e-mailt tárgytalannak! Akinek kétsége van azzal kapcsolatban, hogy adott évi (vagy valamely korábbi évre szóló) tagdíját megfizette-e, forduljon bizalommal a Társaság pénztárnokához (e-mail címét lást fentebb)!
 • A Társaság pártoló tagjaira a rendes tagoktól eltérő tagdíj-fizetési feltételek vonatkoznak; erről részükre a pénztárnok minden évben külön értesítést küld.
 • A Társaság elnöksége minden év márciusában általános tagrevíziót tart, az adott évi közgyűlés előkészítése, azaz jogtiszta lebonyolíthatósága érdekében. [Az MHGT elnöksége 6./2018.(01.04.) számú határozatában rendelkezett a mindenkori éves tagrevízió megtartásáról.] A tagrevízió csak azon tagokat érinti, akik kettő, vagy több tárgyévre nem fizették meg tagdíjukat. Mivel a tagrevízió időpontja az adott tárgyévi tagdíj megfizetésének határideje (február 28.) utánra (márciusra) esik, ezért a kettő hátralékos évbe az aktuális tárgyév is beleszámíthat! A tagrevízió során a hátralékos T. Tagtársat a Társaság elnöke, hivatalos levélben felszólítja tagdíj-hátraléka rendezésére. A hivatalos felszólító levelet lehetőség szerint elektronikus formában továbbítjuk; ill. hogyha ez (e-mail cím hiányában) nem megoldható, akkor postai úton. Aki hátralékát, az elnöki felszólítás kézhezvételét követően, az abban foglalt időtartamon belül, nem fizeti meg, annak tagsági jogviszonyát a Társaság elnöksége felmondja. A felmondó határozatról az érintettet az elnökség írásban értesíti. A tagrevízió ügyintézését, a Társaság elnöksége nevében, az elnök és pénztárnok látja el, figyelembe véve az Alapszabály 4. §. (2) d., 5. §. (3) és 6. §. 6.2 (10) szakaszát.
  A tagrevíziós folyamat garantálja a Társaság Közgyűlésének jogszerű működését, és a befizetett tagdíjak révén, hozzájárul a Társaság anyagi fennmaradásához. Ennek érdekében kérjük szépen T. Tagtársaink szíves együttműködését, a tagrevíziós folyamat során!