Meghívó az MHGT 2021. II. félévi előadásaira

Kiemelt

A programfüzet PDF formátumban letölthető ITT!

Szeretettel meghívjuk Tisztelt Tagtársainkat és az érdeklődőket

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. II. félévi előadásaira,

melyeket a Magyar Nemzeti Múzeumban tartunk (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.). A szeptember 30-i és november 25-i előadás a Díszteremben, az október 28-i és december 16-i pedig a Lapidáriumban lesz.

Részletes program:

2021. szeptember 30. Csütörtök (17:00)

Egy elfelejtett reformkori színésznő nyomában: Halasy Józsefné, sz. Gärber Erzsébet, Horthy Miklós rejtélyes nagyanyja

Előadó: dr. Cseh Géza (ny. főlevéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok)
Az ülést vezeti: dr. Pandula Attila (elnök)
Helyszín: MNM, Díszterem

Horthy Miklós szárnysegédi szolgálatának végén, 1913. november 24-én elnyerte a császári-királyi kamarási címet. A gyors karriert ígérő udvari méltóságra már az 1880-as évek végétől pályázott, ám családfájának hiányosságai ebben akadályozták, ugyanis anyai nagyanyja nemesi származásáról semmilyen hiteles igazolást nem tudott beszerezni. Ferenc József Horthyt végül mégis kamarásává nevezte ki, mivel udvari szolgálatával rendkívül elégedett volt. A családfa hiányosságaira később a nácik felfigyeltek és a kormányzó keresztény származását is megkérdőjelezték.

Előadónknak, Cseh Géza ny. főlevéltárosnak a digitalizált bécsi katolikus anyakönyvek és színházi lapok, továbbá a magyarországi és az osztrák levéltárak iratainak felhasználásával nemrég sikerült a családi titok igazi okát, Horthy Miklós nagyanyjának alacsony sorból való származását és színésznői múltját feltárni. Az előadás a kutatási eredményeket kívánja ismertetni, amelyeket a Turul folyóirat 2019/4. számában publikált.

2021. október 28. Csütörtök (17:00)

A hadigondozási irat mint családtörténeti forrás. Egy kihasználatlan forrástípus bemutatása az MNL Veszprém Megyei Levéltárában őrzött hadigondozási iratok alapján

Előadó: Karika Tímea (levéltáros, MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém)
Az ülést vezeti: dr. Török Róbert (titkár)
Helyszín: MNM, Lapidárium

A hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva megjelölések – ha úgy vesszük – a háború tényéhez szorosan kötődő, azzal egyidős fogalmak, a hadviselő állam róluk való szervezett gondoskodása azonban Magyarországon csak a 20. században valósult meg. Az I. világháború során elszenvedett óriási emberveszteség, a rengeteg betegen, megrokkanva hazatért katona teljes vagy részleges munkaképtelensége családok tömegének megélhetését fenyegette – ez követelte ki a hadigondozás működőképes gépezetének megszervezését. A hadigondozási eljárás kérelemre indult meg, amelyhez csatolni kellett bizonyos, az igényjogosultságot alátámasztó okiratokat: anyakönyvi kivonatokat, keresztleveleket, községi bizonyítványokat, katonai iratokat, egészségügyi dokumentumokat, tanúvallomási jegyzőkönyveket, de ezek mellett esetenként tábori levelezőlapok, fényképek is kerültek a döntésre jogosultakhoz. Ez az irategyüttes bőséges, de ez idáig kihasználatlan forrása a családtörténeti kutatásoknak. Segítségével – szerencsés esetben – a levéltárakban fellelhető szokásos adatokon kívül megismerhetjük a háborús események áldozatává vált felmenőink személyleírását, háborús szolgálatának történetét, egészségi állapotát, családi és vagoni viszonyait, esetleg megérinthetjük ujjlenyomatát is.

Az előadó röviden bemutatja a magyarországi hadigondozási eljárás menetét és a hadigondozottak körét a két világháború tekintetében. Részletesebben lesz szó a hadigondozási eljárás során használt és keletkezett iratok fajtáiról, adattartalmáról, levéltári lelőhelyükről, valamint forrásként való felhasználásuk lehetőségeiről és feldolgozásukról.

2021. november 25. Csütörtök (17:00)

Egy Fejér megyei evangélikus család évszázadai

Előadó: Szemerei János (evangélikus püspök, Győr)
Az ülést vezeti: Debreczeni-Droppán Béla (főtitkár)
Helyszín: MNM, Díszterem

Ahogy a legtöbb családkutató, ő is gyanútlanul keveredett bele. Egy, szülőfaluját, Lajoskomáromot bemutató könyv tette kíváncsivá. Először csak azt szerette volna megtudni, hogy az ismerős nevű falualapítók közül kitől származik. A kutatás közben persze új és új kérdések vetődtek fel, amire sikerült könnyen választ találni, de volt olyan is, amire nem. Azt viszont megtapasztalta, hogy örömöt adott, amikor sikerült kideríteni egy rejtélyt vagy megérteni egy összefüggést. A legizgalmasabb tapasztalat az volt, hogy egyfajta időutazássá vált az egész. Az ősöknek nemcsak a neve vagy a foglalkozása rajzolódott ki a homályos múltból, hanem olyasmiket láthatott meg ezáltal, amit korábban soha. Mint amikor egy modern szondával ismeretlen, korábban soha nem látott helyekre pillanthat be az ember. Az érzelmi kötödés miatt, mintha az ősei szemeivel nézhetne körül a múltban…

Meglepetések is érthetik a múltban búvárkodót. Őt például teljesen váratlanul érte, mert semmit nem tudott arról, hogy az egyik felmenője pl. ugyanabban a kis faluban Gyúrón, ahol 32 éve a lelkészi szolgálatát kezdte, 180 évvel előtte az övéhez hasonló hivatásban állt kántortanítóként, és abban a temetőben pihen, ahol korábban elég sokszor temetett. Még nagyobb meglepetés volt számára az, hogy a győri püspöki hivatal márványtábláján olvasható püspökök névsorában egy 400 évvel ezelőtt élt hivatali elődjéről az derült ki, hogy 12. generációs ősapja…

2021. december 16. Csütörtök (17:00)

Miért éppen Esterházy?

Előadó: Marosi Eszter (művészettörténész, Iparművészeti Múzeum Adattára, Budapest)
Az ülést vezeti: Oguljuk-Berzsenyi Anett (titkár)
Helyszín: MNM, Lapidárium

Utazás az Iparművészeti Múzeum három miniatűr portréja körül. Az agnoszkálás folyamata és nehézségei. Az Esterházy név felmerülése mennyire indokolt? Okok, és észrevételek. Praktikusság a készítés mögött. Technikai különlegességekről beszélhetünk-e?

Az Iparművészeti Múzeum miniatűrgyűjteményének rövid bemutatása, kialakulás, jellemzők.

Miért volt fontos a miniatűr? Korok, és időszakok hatása a kérdéses darabokra. Egyes darabok, azonosítható szereplők felvonultatása vázlatként. Az arisztokrácia világának megjelenése a miniatűröknél, nemcsak az IMM darabjai által.

Meghívó a Benyovszky Móric Emlékkonferenciára (2021. szeptember 20.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Szeretettel felhívjuk Tagtársaink figyelmét a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és a Benyovszky Társaság által tartandó

Benyovszky Móric Emlékkonferenciára.

Az eseményre a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.), 2021. szeptember 20-án, 09:00 órai kezdettel kerül sor.

FIGYELEM! A konferencián való részvételhez regisztrációs szükséges! Regisztrálni a jovokommunikacio@gmail.com e-mail címen lehet.

(A rendezvényen audiovizuális felvételek készülnek.)

A konferencia programja:

09:00-10:00 Köszöntők

Köszöntőt mond: Potápi Árpád (az Emlékév fővédnöke), L. Simon László (főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum), Szabó Csaba (főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár), Rózsa Dávid (főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár), G. Németh György (elnök, Benyovszky Társaság), Shih-Chung Liu (nagykövet, Tajpej Képviseleti Iroda), Jerzy Snopek (nagykövet, Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége).

A rendezvény nyitányaként a Magyar Nemzeti Bank bemutatja az ez alkalomra kiadott „Benyovszky Emlékév” emlékérmét.

10:00-11:30 Első szekció (előadások)

Szekcióelnök: Arany Krisztina (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár)

Bolserecktől Párizsig. Újabb Benyovszky-iratok az orosz levéltárakból.
Avar Anton (főlevéltáros, MNL OL, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya; MHGT, r. tag)

Benyovszky Móricra vonatkozó francia levéltári források a Francia Nemzeti Levéltár Tengeren Túli Levéltárában
Garadnai Zoltán (főlevéltáros, MNL, Közművelődési és Közönségkapcsolati osztály)

Benyovszky Móricra vonatkozó iratok az Egyesült Államok Nemzeti Levéltára gyűjteményeiben
Vass Csaba Géza (levéltáros, MNL OL, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya)

Benyovszky Móricra vonatkozó dokumentumok az Osztrák Állami Levéltárban
Oross András (levéltári delegátus, Bécsi Levéltári Kirendeltség)

11:20-11:30 Kérdések és válaszok

11:30-11:45 Kávészünet

11:45-13:00 Második szekció (előadások)

Szekcióelnök: Arany Krisztina (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár)

Benyovszky Móric címereslevele. Benyovszky Móric, a katona.
Csáky Imre (honvéd alezredes, címertörténész, az MTA köztestületi tagja)

Benyovszky Móric nyomában – peres iratok tükrében
Szirtes Zsófia (főosztályvezető-helyettes, MNL OL, 1945 előtti Kormányszervek főosztálya)

Benyovszky a nemzeti könyvtár különgyűjteményeiben
Oláh Krisztina (főosztályvezető, OSZK, Kutatási és Különgyűjteményi főosztály)

12:50-13:00 Kérdések és válaszok

13:00 Zárszó

(A konferencia programja megtalálható az MNL honlapján is.)

Meghívó az MTCSE 2021. II. félévi előadásaira

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2021. második félévi előadásaira:

2021. szeptember 13. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Élet a kora Árpád-kori hercegi és királyi lakótornyokban”

2021. október 18. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Élet a magyar királyi lakótornyokban az angol és francia példák tükrében 1200 és 1400 között”

2021. október 29. Péntek. (18:00)

Brainel Mehandi úri szabó, stílustanácsadó, a Bespoke Magazin főszerkesztője előadása a klasszikus öltözködésről, eleganciáról
Az előadás helyszíne: Három Szerb Kávéház

2021. november 6. Szombat.

MTCSE bál a Stefánia Palotában (zárt körű)

2021. november 15. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Élet a családi és királyi lakótornyokban, 1400 és 1500 között”

2021. november második fele

Egyesületi kirándulás Mezőhegyesre

2021. december

Előszilveszteri összejövetel (szervezés alatt)

Az MTCSE előadásai a Szent István Bazilika közösségi termében, 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre. A pontos cím: 1051. Budapest, Szent István tér 1. (bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felől, a Bazilika hátsó ajtaján).

A rendezvények listája az MTCSE honlapján is megtalálható.

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy a rendezvényeken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Természetesen lehetőség van utólag kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek az MTCSE minden esetben eleget tesz.

Meghívó a Szlovák Falerisztikai Társaság konferenciájára (2021. október 23.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Szlovák Falerisztikai Társaság (SFS) tisztelettel meghívja az MHGT Tagjait és az érdeklődőket a Trencsénben, 2021. október 23-án tartandó

7. Nemzetközi Falerisztikai Konferenciára,

melynek helyszíne: Trencsén vára. A rendezvény – mely a múlt évben elmaradt, ill. virtuális formában megtartott, azonos tárgyú konferencia pótlásaként is felfogható – a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közreműködésével jön létre. Az előadók sorában is több MHGT tag szerepel, úgymint dr. Pandula Attila (elnök), Ogoljuk-Berzsenyi Anett (titkár), Demeter Márton és Péri Ákos (r. tagok).

A konferenciával kapcsolatos információk az SFS honlapján is elérhetők.

A konferencia programja:

12:10-12:30 Az SFS kitüntetéseinek ünnepélyes átadója (Ceremonial award of SFS Honorary and Jubilee Badges)

12:30-12:45 Köszöntő: 10 éves a Szlovák Falerisztikai Társaság (Anniversary – 10 years of SFS)
dr. Pavol Marciš (SFS, Pozsony)

12:50-13:10 I. Napóleon császár falerisztikai öröksége (Order Estate of the Emperor Napoleon I.)
prof. dr. Pandula Attila (MHGT, ELTE, Budapest)

13:15-13:35 Kerékpáros falerisztika és jelvénytan (Cycling Phaleristics and Signistics)
prof. dr. Vlastimil Kozoň (SFS, Bécs)

13:35-13:40 Szünet

14:40-15:00 A Habsburg-monarchia női rendjei (Orders of Ladies of the i. a. r. Monarchy)
Hermann Dikowitsch (ÖGO, SFS, St. Pölten)

15:05-15:25 A Munka Hőse Érdemrend (1945) [Order for Heroism at Work (1945)]
dr. Jerguš Sivoš (SFS, Pozsony)

15:30-15:45 Orvosok kitüntetései és díjai a dualizmus korában (1867-1918) [Decorations and Awards of Physicians in the Time of Dualism (1867-1918)]
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT, SFS, Budapest)

15:50-16:05 A Kossuth-díj (1948) [Kossuth prize (1948)]
Demeter Márton (MHGT, Budapest)

16:10-16:25 A szlovák tűzoltók szolgálati kitüntetései [Official decorations of the slovak fire brigade (1922-1951)]
Vladimír Považan (SFS, Privigye)

16:30-16:45 A Perzsa Nap és Oroszlán Rend (The Imperial Order of the Sun and Lion)
Péri Ákos (MHGT, Budapest)

16:50-17:00 A konferencia zárása

18:00-tól Díszvacsora

Minden egyes előadást követően öt perc áll rendelkezésre az elhangzottakkal kapcsolatos eszmecserére.

IV. Levéltári Piknik (2021. szeptember 24-25.)

A rendezvény meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, a

IV. Levéltári Piknik

című rendezvényre, mely Budapest Főváros Levéltárának telephelyén (1139. Budapest, Teve u. 3-5.) lesz, 2021. szeptember 24-25-én (Péntek-Szombat). (A program megtekinthető alább, ill. a BFL honlapján is.)

Az eseményen a gyermekeket, családokat, diákokat, és a történelem iránt érdeklődőket egyaránt szeretettel várják!

A programok ingyenesen látogathatók.
(Kivéve a borkóstolót, ami regisztráció- és térítésköteles.)

A rendezvényt az aktuális járványügyi szabályozások betartásával rendezik meg; az esetleges változásokról az archivportal.hu-n és az MLE Facebook oldalán lehet tájékozódni.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül!

Az első nap programja (2021. szeptember 24. Péntek):

BFL udvar

14:00-18:00 Levéltári kavalkád
16:00-17:00 Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete (Tóth Enikő kurátor előadása)
18:00-19:00 Juhász Anikó zenés műsora gitáron és ukulelén
19:30-21:00 Sonny and his Wild Cows feat (Horváth Misi)

Gárdonyi Albert terem

15:00-15:15 Erkel Ferenc vegyeskar
15:15-16:00 Ünnepélyes megnyitó
18:00-19:00 Borkóstoló – Katona Zsófia – Katona Borház/budafoki pincészetek (a részvétel regisztrációhoz kötött és térítésköteles)

A második nap programja (2021. szeptember 25. Szombat):

BFL udvar

10:00-18:00 Levéltári kavalkád
10:00-17:30 Falkonetta Kompánia – 17. századi katonai tábor)
10:00-15:00 Arcfestés gyerekeknek
10:00-13:00 UtaZoo MiniZoo (állatsimogatás)
10:30-11:30 Csetverikov Iván zenés gyermekműsora
11:30-12:30 Vitéz László Ángliában c. bábelőadás (Barna Zsombor)
12:30-13:00 Falkonetta Kompánia – fegyverbemutató
14:00-16:00 Papírmerítés, pecsétkészítés, oklevélírás
14:30-15:00 Falkonetta Kompánia – Reneszánsz tánctanítás
15:00-16:00 Búgócsiga Zenede gyerekkoncert
17:00-17:30 Falkonetta Kompánia – fegyverbemutató
18:00-19:00 Stoned – 100% Rolling Stones
19:30-21:00 Török Ádám és Barátai

BFL aula

13:00-18:00 Backstage – levéltári séták óránként
13:00-14:00 Tárlatvezetés: Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete
14:00-15:00 Tárlatvezetés: Törley pezsgőgyártás története kamarakiállítás (Simon Katalin kurátor)
14:00-18:00 Szállj be az Időgépbe! Családfakutató gyorstalpaló, „Hozd el és mutasd meg emlékeidet!”
16:00-17:00 Tárlatvezetés: Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete
17:00-18:00 Tárlatvezetés: Törley pezsgőgyártás története kamarakiállítás

Gárdonyi Albert terem

15:00-16:00 Budafoki pezsgők, előadás (Lőrik Tamás borlovag)
16:30-17:30 Borkóstoló – Katona Zsófia – Katona Borház/budafoki pincészetek (a részvétel regisztrációhoz kötött és térítésköteles)

MHGT rendezvények újraindulása

Tisztelt Tagtársaink!

A koronavírus járvány tartósabb visszaszorulásában reménykedve, az Elnökség 2021. augusztus 31-i ülésén született határozatok alapján,

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság a soron következő (2021. II.) félévi rendezvényeit (felolvasóülések, testületi ülések) – lehetőség szerint – megtartja.

A félév programjairól Tisztelt Tagtársainkat e-mailben, valamint jelen weboldal útján, tájékoztatni fogjuk.

Az elnökség egyelőre a következő programokat tervezi megtartani (melyeknek részletes kidolgozása, megszervezése folyamatban van):

 1. Tisztújító Közgyűlés:
  feltétlenül személyes jelenlét mellett tartandó, céldátuma: 2021. december 2. Csütörtök.
 2. Funerológiai konferencia:
  egynapos konferencia, céldátuma: 2021. november 18. vagy 19. (Csütörtök/Péntek).
 3. Havi felolvasóülések:
  a félév során négy előadás hangzik el, melyeknek várható dátuma:
  • 2021. szeptember 30. Csütörtök.
  • 2021. október 28. Csütörtök.
  • 2021. november 25. Csütörtök.
  • 2021. december 16. Csütörtök.

Összes rendezvényünket, a szokott módon (személyes jelenlét mellett), a Magyar Nemzeti Múzeum épületében tartjuk (1088. Bp., Múzeum krt. 14-16.). A konkrét időpontokról, és (épületen belüli) helyszínekről, további értesítést küldünk.

A programok megtarthatósága, valamint a rajtuk való részvétellel kapcsolatos, esetleges óvintézkedések, a mindenkori járványhelyzettől és hatósági rendelkezésektől függenek!

Tisztelt Tagtársaink megértését előre is megköszönve, és jó egészséget kívánva,
a személyes viszontlátásban reménykedve, üdvözlettel:

az MHGT elnöksége nevében
Benke Tamás (pénztárnok)

(Kelt: Budapest, 2021. szeptember 7.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. augusztus 31.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. augusztus 31-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. augusztus 31. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés Szirmay Gáborról
  Megemlékezés elhunyt Alelnökünkről; a Társaság részéről ez irányban megtett és további szükséges kegyeleti intézkedések áttekintése.
 2. Megemlékezés a közelmúltban elhunyt külföldi szakemberekről
  Előterjeszti Elnök úr.
 3. Tisztújítás megszervezése
  A folyó év végén esedékes tisztújító közgyűlés előkészítéséhez szükséges lépések áttekintése. Jelölőbizottság felállítása.
 4. Tagsági ügyek
  A pénztárnok jelentése a 2021. évi tagrevízió(k) eredményéről. Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről. Egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 5. Félévi előadások helyzete
  Egyeztetés a 2021. II. félévi MHGT felolvasóülések megtarthatóságáról.
 6. Funerológiai konferencia
  A 2021. őszére tervezett funerológiai konferencia lehetséges előadóinak, programjának áttekintése. Döntés a konferencia megtartásáról vagy elhalasztásáról.
 7. Székhely
  A Társaság lehetséges székhelyeivel kapcsolatban tárgyalásra delegált elnökségi tagok beszámolója az egyeztetések állásáról.
 8. MHGT–MTCSE közös rendezvény
  Eszmecsere a Magyar Történelmi Családok Egyesületével tervezett közös rendezvény megtartásának lehetőségéről.
 9. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. augusztus 24.)

In memoriam Szirmay Gábor (1947–2021)

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Szirmay Gábor, egyesületünk alelnöke, 2021. augusztus 9-én elhunyt.

Gábor 2004 óta volt Társaságunk tagja, belépésétől fogva tevékenyen részt vett az egyesület életében. 2013. és 2017. között felügyelőbizottsági és választmányi tag, 2017. december 14-étől pedig az alelnöki tisztséget töltötte be. Alapító tagja volt a Magyar Családtörténet-kutató Egyesületnek.

Szeretetreméltó, kedves, derűs lénye fájón hiányozni fog körünkből.

Szirmay Gábort, aki egyébként építészmérnökként tevékenykedett, a családtörténet-írás iránti érdeklődése vezette az MHGT-hez. Lelkes, aktív tagja volt Társaságunknak, programjaink állandó résztvevője. Számos genealógiai és heraldikai vonatkozású kötete, írása jelent meg a Szirmay családról. Nyitott volt az újításokra, a történelem segédtudományainak modern szemlélet szerinti kutatását a téma szakértőitől sajátította el és alkalmazta műveiben. Nagy tisztelettel adózunk munkásságának, mely Őt korunk kiválóbb magyar genealógusainak sorába emelte, és amellyel a Szirmay név századokon át kiérdemelt jó hírét – méltó és hű utódként – öregbítette.

Szeretettel őrizzük meg szívünkben kedves alakját!

Az MHGT tagjai nevében – az Elnökség.

Elhunyt Tagtársunk gyászszertartása 2021. szeptember 9-én, Csütörtökön 11:15-kor kezdődik, Budapesten, a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójánál.

(Szirmay alelnök úrról a későbbiekben részletesebb írásban is meg kívánunk emlékezni, melyet a Turul folyóiratban, valamint jelen weboldalon fogunk közzé tenni.)

Nyitra Város adománya az MHGT Könyvtára részére (2021. augusztus 9.)

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Nyitra Város Önkormányzata a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Könyvtára részére adományozta a következő, reprezentatív tudományos kiadványát:

Peter Keresteš: Najstarsia kniha mesta Nitry 1681–1693
Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta
(Vydalo Mesto Nitra, Nitra, 2018.)
ISBN 978-80-972662-5-7

Társaságunk hálás köszönettel fogadja Nyitra Városának nagylelkű adományát, mely egy olyan kiváló, hiánypótló forráskiadvánnyal gyarapította Könyvtárunkat, mely Magyarországon eddig nem volt hozzáférhető. Reméljük, hogy a Nyitra városa iránt érdeklődő Tagtársaink, valamint kutatótársaink, haszonnal fogják forgatni e kötetet, és az további, a városra és térségére irányuló kutatások kiindulópontja és inspirálója lehet.

Az MHGT elnöksége 2021. augusztus 31-i ülésén, határozatban mondott köszönetet Nyitra Városának a megtisztelő adományért, valamint Timea Galová úrhölgynek, a Város kommunikációs referensének is, akinek munkája révén a könyv eljuthatott Könyvtárunkba.

Book donation by the Town of Nitra for the Research Library of MHGT

We gladly announce, that the Town Council of Nitra (Mestský úrad Nitra), donated the following representative scientific issue, for the Research Library of the Hungarian Society for Heraldry and Genealogy:

Peter Keresteš: Najstarsia kniha mesta Nitry 1681–1693
Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta
(Vydalo Mesto Nitra, Nitra, 2018.)
ISBN 978-80-972662-5-7

Our Society expresses grateful thanks to the Town of Nitra, for their generous donation, by which our Research Library gathered an excellent and important resource publication, which was – until now – hardly available in Hungary. We hope, that our Members and research fellows, who are interested in the history of the Town of Nitra, will benefit from this volume, and hence it will become an inspiration and starting point of new researches, regarding the Region of Nitra.

The Chairmanship of MHGT, on the meeting of 31th August 2021., voted to express its appreciation, to the Town of Nitra, for the honourable donation; and to lady Timea Galová, public relations referent of the Town, for her work, by which the book was dispatched to our Library.


Ďakujeme vám veľmi pekne! – Nagyon szépen köszönjük!


Kivonat a könyv rezüméjéből:

Jelen kiadvány Nyitra város legrégibb, az (1671) 1681–1693. évekből származó városkönyvének a forráskiadása. Ezt a legrégibb városkönyvet 2017-ben fedezték fel, egy eddig ismeretlen és tudományos szempontból kiaknázatlan levéltári fond, a Nyitra Városi Tanács [(1609) 1632–1922 évkörű] iratanyagának rendezése és leltározása folyamán. Ez a levéltári fond elfeledve pihent egészen 2016-ig, a volt járási levéltárban, és azért kivételes, mert egy néhány évtizeden keresztül (1960-tól!) a szlovák történészek között terjedő téves híresztelés szerint, a nyitrai városi levéltár 1918. előtti anyaga nem maradt fenn, és „az 1950-es évek papírgyűjtései során végérvényesen elpusztult.” Ennek a téves szóbeszédnek az volt a következménye, hogy a levéltári fond iratait eddig még senki sem használta fel a város történelmének kutatásánál. Így Nyitra város régebbi, 16–19. századi történelmét csupán másodlagos források alapján rekonstruálták, ezek azonban nem pótolhatták a városi levéltárban lévő eredeti iratok értékét és adatbőségét.

Az eddigi próbálkozások a város 16–18. századi történelmének feltárására csupán részleges eredménnyel járhattak, és a közigazgatásról, társadalomról, gazdaságról, városfejlődésről és helyrajzi viszonyokról alkotott képünk homályos volt.

Jelen kiadványban a szerző nemcsak magával a városkönyvvel foglalkozik, melynek közlése a mű fő részét képezi, hanem a bevezető tanulmányokban feltárja annak történelmi összefüggésrendszerét is. Az első három fejezetben felvilágosít Nyitra város „újonnan fölfedezett” levéltárának összetett történelmi sorsáról (mára az egykori városi levéltárnak csak töredéke maradt fenn); majd bemutatja a városkönyvet, annak tartalmát, nyelvezetét és a kiadás elveit; végül pedig magával a város 17. századi történelmével, elöljáróival és igazgatásával foglalkozik, vagyis a városkönyv keletkezésének korszakával. A művet név-, hely- és tárgymutató egészíti ki.

A kiadott jegyzőkönyv Nyitra városának legrégibb, 1681–1693. között vezetett hivatalos könyve. Ezzel kezdődik a városi jegyzőkönyvek sorozata, mely egészen 1922-ig tart. A városi protokollum bejegyzései, tartalmi szempontból meglehetősen egyhangúak, többnyire a város lakói között végbement vagyoni ügyleteket (házak, telkek, üzletek adásvétele, elzálogosítása, cseréje) rögzíti, Nyitra-Alsóváros (ill. elvétve Felsőváros) vonatkozásában.

A kötet kísérőtanulmányai és jegyzetapparátusa szlovák nyelvű; a forráskiadás a jegyzőkönyv eredeti (magyar) nyelvét és írásmódját tükrözi.

A kiadvány jelképes célja, hogy Nyitra város történetkutatásában egy új korszak nyitányául szolgáljon.

Excerpt from the summary of the book:

This book is a professional edition of the oldest town-book of the Town od Nitra from years (1671) 1681 to 1693, which was discovered in 2017 during organizing and stocktaking of the previously unknown and scientifically unused archive fund called Municipality of Nitra Town from years (1609) 1632 to 1922. The existence of this professionally unused archive fund, which rested forgottenly until 2016, in the former district archive, is exceptional, because according to a piece of misleading information, that was widespread amongst Slovakian historians for a few decades (after 1960), the documents belonging to the Archive of Town Nitra, to the year 1918, were „irretrievably destroyed by the paper harvesting actions of the 1950’s.” This erroneous rumor has lead to the fact, that none of the writings of the archival fund have ever been used during the researches on the history of the Town. The older (16th to 19th) history of the Town therefore was reconstructed from secondary sources, which could not stand for the informative value and fullness of the Town Archive.

Previous attempts to reconstruct the the urban history of the town in the 16th to 18th centuries were therefore incomplete, especially in sight of public administration, sociology, economy, urban development, and topography.

In this book, besides the edition of the town-book itself, which is the main part, the author uncovers its system of historical relationships as well, in his accompanying studies. In the three introductory chapters (scientific studies), the author explains the complex historical fate of the „rediscovered” Town Archive of Nitra (which until now remains a torso, since many documents are still missing); then discusses the content and language of the protocol, with the principles of the scientific edition; and finally, describes the development, elites and administration of the 17th century Town of Nitra, i. e. at those times when the town-book was written. The work is supplemented by a register of names, places and objects.

The protocol, which is published, is the oldest official town-book of Nitra, that was written between 1681 and 1693. It is a starting piece of a series of municipality protocols, leading to 1922. From the content point of view, the protocol is quite monotonous, mostly recording property transfer cases (sales, purchases, forfeits and exchanges) between townsmen, related to their real estates (houses, lands, shops), in the Lower Town of Nitra (and sporadically in the Upper Town).

The accompanying studies and annotations of the book are in Slovakian; the historical resource edition of the protocol represents its original (Hungarian) language and writing style.

The symbolic objective of the book is, to be an opening work of a new epoch in the historical studies regarding the Town of Nitra.

Benke Tamás (MHGT, pénztárnok)

Meghívó közgyűlésre (2021. május 27.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. május 27-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés online formában, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
(A program használatának leírását, jelen meghívó azon változata tartalmazza, melyet a részvételre jogosult Tisztelt Tagtársaink számára, e-mailben eljuttattunk!)

Időpontja: 2021. május 27. Csütörtök, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. május hó 27. napján (Csütörtök), délután 17 óra 10 perc (17:10) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés elhunyt Tagtársainkról.
 2. Elnöki beszámoló.
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2020-2021. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2021. évi tagrevízió tapasztalatai.
  A 2021. évi költségvetési terv (mely tartalmazza a NEA működési pályázaton nyert összeg felhasználásának tervezetét is) és a 2020. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója.
  Írásbeli jelentés előterjesztése a 2020. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 5. Az Alapszabály-módosítási tervezet áttekintése.
  Az Elnökség előterjeszti az Alapszabály leendő módosításához készített szövegtervezetét, annak aktuális állapotában, a Közgyűlés általi véleményezésre.
  (FIGYELEM: A napirendi pontnak nem tárgya az Alapszabály módosítása, csak a módosítási tervezet már elkészült és az Elnökség által már elfogadott részleteiről, ill. a tervezet lehetséges továbbfejlesztéséről lesz szó. Az Alapszabály-módosítás elfogadására a következő években, valamely rendes körülmények között megtartott Közgyűlésen kerülhet sor, a tervezet megfelelő véglegesítését követően.)
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk, mely során feljegyezzük minden résztvevő nevét és lakcímét.

Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az ülésről (a jegyzőkönyv elkészítésének érdekében, a jelenlévők beleegyezése esetén), teljes terjedelmében, hangfelvétel készülhet; továbbá, hogy az ülésen (az eddigi, személyes jelenléttel tartott Közgyűlések gyakorlatával megegyező módon), technikai okokból, a nyílt szavazás lesz a preferált döntéshozási mód.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek, illetve amelyek tárgyalása jelen helyzetben indokolt.

A Közgyűlés megtartásának módját az 502/2020. (XI. 16.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állapítottuk meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges. A meghatalmazást elektronikus formában, a Társaság központi e-mail címére kell eljuttatni: mhgt2009@gmail.com

Ugyanezen a címen várjuk az esetleges napirend-kiegészítési javaslatokat is.

Kérjük, hogy ha valakinek az ülésen való részvétel technikai részleteivel kapcsolatban van kérdése, vagy segítségre szüksége, forduljon a pénztárnokhoz: penztarnok.mhgt@gmail.com

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. május 11.)