Webes Munkacsoport

Az MHGT Webes Munkacsoportja (MHGT WM) 2020. február 21-én alakult meg, a Társaság elnökének meghatalmazása alapján, Ogoljuk-Berzsenyi Anett akkori titkár és Benke Tamás pénztárnok koordinációja mellett, Gyenes Attila Dávid, Huberth Kristóf és Kovács Rudolf Zoltán rendes tagok részvételével.

A Munkacsoport öt alapítója, a Társaság fiatalabb korosztályát képviseli. Célkitűzésük az MHGT webes felületeinek (honlapjának, Facebook és Wikipédia oldalának, YouTube csatornájának és blogjának) létrehozása, üzemeltetése, valamint megfelelő tartalommal való feltöltése.

A Webes Munkacsoporthoz azóta több Kedves Tagtársunk csatlakozott (névsorukat lásd alább). Folyamatosan dolgozunk, megosztva a Társaság híreit, eseményeit a nagyközönséggel, annak érdekében, hogy az MHGT-ről a magyar társadalomban minél előnyösebb kép alakuljon ki. Szeretnénk megmutatni, hogy nagy hagyományokkal bíró Társaságunk valóban értékteremtő munkát végez, hogy érdemes ehhez a közösséghez csatlakozni!

Habár a Munkacsoport működésének kezdeti időszaka a COVID-világjárvány kitörésével egybeesett, jelentős eredményeket értünk el. Megkezdődött jelen honlap nagyarányú tartalomfeltöltése; immár minden esemény meghívója megtalálható rajta, és igyekszünk a múltban keletkezett dokumentumokat is digitalizálni, feltölteni. 2020. elejétől kezdve szinte minden MHGT-eseményről videófelvétellel rendelkezünk, melynek készítésével, szerkesztésével több Tagtársunk is, lelkiismeretesen foglalkozik. Így meg tudtuk indítani YouTube-csatornánkat, ahol már számos kész videó megtalálható. Ugyancsak igyekszünk karbantartani Facebook-oldalunkat, hogy minden hír oda is kikerüljön. Wikipédia-oldalunk karbantartása, a blog megindítása még hátravan, valamint egyes tartalomíró és -feltöltő tevékenység is segítő kezekre vár!

A Munkacsoport ezúton is kéri az MHGT Tagjait, hogy híreikkel, élménybeszámolóikkal, a Tagtársak érdeklődési körébe vágó meghívók, és bármilyen, közzétételre érdemes anyag beküldésével, segítsenek gazdagítani, színesíteni honlapunkat!

A közlésre javasolt híreket, írásokat, szeretettel várjuk e-mailben, a következő címre: mhgt-munkacsoport@googlegroups.com

Az alábbiakban megtalálhatók a Munkacsoport működésével kapcsolatos dokumentumok, háttéranyagok, melyek egyrészt tájékoztatnak az általunk végzett munkáról, másrészt pedig segítséget is nyújtanak számunkra annak elvégzésében – hiszen mi is a weboldal olvasói közé tartozunk, tehát innen (is) tájékozódunk teendőinkről, eredményeinkről.

A Webes Munkacsoport minden Kedves Tagjának az eddigi segítséget megköszönve,
a további eredményes munkájában bizakodva:

Benke Tamás
(Verőce, 2022. szeptember 10. Szombat.)


Az MHGT Webes Munkacsoportjának tagjai és feladatköreik

 • Benke Tamás (üzemeltetés, tartalomfeltöltés, tartalomírás, munkaszervezés, tartalmak ellenőrzése, YouTube csatorna).
 • Fábián Enikő Emese [grafikai tervezés (kiadvány/arculat), webdesign, audiovizuális felvételek].
 • Gyenes Attila Dávid (audiovizuális felvételek, tartalomfeltöltés, YouTube csatorna).
 • Huberth Kristóf (audiovizuális felvételek, tartalomfeltöltés, YouTube csatorna).
 • Kovács Rudolf Zoltán (tartalomírás, audiovizuális felvételek, Facebook oldal, PR).
 • Ogoljuk-Berzsenyi Anett [tartalmak ellenőrzése (tudományos és jogi szempontból), tartalomírás, Facebook oldal, PR].
 • Szücs János (tartalomírás, Facebook oldal).

Hasznos adatok

Az alábbi listában összegyűjtöttük azokat az adatokat és linkeket, melyek a Munkacsoport Tagjai számára, feladataik ellátásához, hasznosak lehetnek.

 • Teendők áttekintő táblázata:
  A videókkal kapcsolatos teendőket (munkafázisokat) tartalmazó Google Táblázat megtekinthető ITT!
 • A folyó évben esedékes WM találkozók időpontja:
  • 2022. február 18. Péntek.
  • 2022. május 13. Péntek.
  • 2022. augusztus 19. Péntek.
  • 2022. november 18. Péntek.
 • A Munkacsoport (levelezőlista) e-mail címe: mhgt-munkacsoport@googlegroups.com
  Minden, egymásnak szánt levél erre a címre küldendő! (Lehetőleg az aktuális félévi „Teendők” levélfolyamra válaszolva!)
  Mivel az ide küldött leveleket minden Csapattag megkapja, további címzetteket bent hagyni felesleges!
 • A soron következő rendezvény jelenléti íve: jelenleti_iv.pdf
  2022. november 7. Hétfő. 15:00 (Helyszín: MNL Pest Megyei Levéltár) (“Aranybulla 800” emlékülés.)
 • Általános (biankó) jelenléti ív: altalanos_jelenleti_iv.pdf
 • Az MHGT jelvénye ZIP formátumban letölthető ITT: MHGT_jelveny.zip
 • Használandó betűtípusok:
  • BaskervilleF
   Ezt a szép OTF betűtípust elsősorban a YouTube-videók felirataihoz, ezen kívül pedig meghívók, kisnyomtatványok készítéséhez használhatjuk fel.
   A fenti linken megnyíló oldalról, a 4db. OTF fájlt kell (egyenként) letölteni és telepíteni.
  • EB Garamond
   Ezt a betűtípust hosszabb szövegek (programfüzetek, könyvek) szedésére lehet, igen szép eredménnyel használni.
   A Google Fonts oldalról letölthető ZIP kicsomagolása után, a static almappában lévő 10db. TTF fájlt kell telepíteni!
   A ZIP gyökerében lévő „variable” fontok NEM alkalmazandók, ezek kövérítésénél ugyanis a betűköz nem nő meg automatikusan, ami igen ronda eredményre vezet!
  • Linux Libertine G
   Rendkívül esztétikus betűtípus, általános felhasználásra (meghívók, prezentációk, kiadványok, feliratok, grafikai tervezés).
   Ez a betűtípus a LibreOffice irodai programcsomaggal együtt, automatikusan települ.
   Manuális telepítéshez, a fenti link megnyitásakor letölthető ZIP-et ki kell csomagolni. A kicsomagolt mappában találhatók a TTF betűkészlet-fájlok (6db.), melyeket egyenként telepíteni kell. (A telepítés sorrendje nem fontos.)
  • Times New Roman
   Ezt a Windows rendszerrel települő betűtípust a jegyzőkönyvek és egyéb hivatalos dokumentumok készítéséhez használjuk.
   Reprezentatív célú felhasználása (pl. videókban, meghívókban, kiadványokban) kerülendő!
 • Tárgyi eszközök használati utasításai:
  A napi munka megkönnyítésére, összegyűjtöttük a fontosabb technikai eszközök használati utasításait:

Munkarend, megbeszélések és emlékeztetők

A Webes Munkacsoport Tagjai munkájukat önkéntes alapon, saját időbeosztásuk és munkamódszereik szerint végzik. A munkacsoport tagjai egyenrangúak, de munkájuk során tekintettel vannak a WM-ben résztvevő elnökségi tagok (koordinátorok) iránymutatására. A WM tagjai, különösen pedig az említett koordinátorok, a Társaság elnökségének tartoznak felelősséggel ill. beszámolással.

A WM tagjai, tevékenységük összehangolása érdekében, rendszeresen megbeszélést tartanak. Erre személyesen vagy online formában kerülhet sor.

A megbeszélések, lehetőleg a Társaság székhelyén, negyedévente tartandók; az adott negyedév középső hónapjában (február, május, augusztus, november), a hónap azon hetének Péntekén, amelyik hétre az adott hónap 15. napja esik.
(Mivel a WM tanácskozásainak gyakoriságát jogszabály nem írja elő, szükség szerint gyakrabban vagy ritkábban is ülésezhet.)

A WM üléseiről írásbeli emlékeztető készül, melyet az ülésen erre kijelölt WM tag készít el.

Az alábbiakban közöljük a Webes Munkacsoport eddigi üléseinek emlékeztetőit (az esetleges kapcsolódó dokumentumokkal együtt):

Anonimizálási szabályok

A személyiségi jogok védelme érdekében, az MHGT online felületeire (elsősorban a honlapra) felkerülő minden hivatalos dokumentumot, közleményt, átvizsgálunk, és szükség esetén anonimizálunk.

Az anonimizálás azon nevek, adatok és szövegrészek kihagyását vagy (fekete színnel való) olvashatatlanná tételét jelenti, melyek – meglátásunk szerint – nem kerülhetnek a nagyközönség elé. Ily módon a honlapra felkerülő, és a Tagságnak e-mailben kiküldésre kerülő dokumentumok tartalma eltérhet (hiszen e-mailben a teljes, tehát anonimizálás nélküli változatot küldjük ki).

Célunk az, hogy a lehető legtöbb olyan dokumentumot, mely a Társaság működését érdemben jellemzi, a teljes nyilvánosság elé tárjunk; ezáltal igazolva működésünk jogszerűségét, átláthatóságát, célkitűzéseink tisztaságát. Nem vagyunk titkos szervezet, nem rejtőzködve, rejtett indítékok mentén végezzük munkánkat – épp ellenkezőleg: célunk az ismeretterjesztés, tudományos kutatás, és ennek népszerűsítése. Így nincs és nem is lesz honlapunkon továbbra sem „zárt szekció”, amelyet „csak tagok” érhetnének el. Ugyanakkor ez a nagyfokú nyitottság teszi szükségessé az anonimizálást is.

Anonimizálási szabályainkat nem elvont jogelvek, hanem a napi gyakorlat mentén alakítottuk ki, elsősorban a józan észt szem előtt tartva. Így a szabályok folyamatosan alakulnak, az egyre újabb dokumentumok közzétételekor felmerült, új problémák tanulságai mentén.

Az anonimizálásnál jelenleg követett szabályok leírása (PDF formátumban) megtekinthető ITT!