Turul folyóirat

Az 1883-tól megjelenő Turul folyóirat, az ugyanezen évben megalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönyeként, a történeti segédtudományok művelői számára jelentett publikációs fórumot, egészen a folyóirat 1950-ben történt megszüntetéséig.

A folyóirat 1992-ben indult újra, első mutatványszáma (1951-1992. évi 65. kötet) nagyrészt magánadományokból jelenhetett meg. A folyóirat újraindításában, több Tagtársunk mellett, az MHGT akkori elnöke, dr. Kállay István, valamint dr. Vajay Szabolcs vállalt komoly szerepet.

Az újraindulást lehetővé tevő adományozók névsora (Turul, 56. évf., kolofon):
Dr. BERCZELY Henrik (Vaduz, Liechtenstein)
Prof. Dr. FERENCZY József (München, Németország)
Rev. HARSÁNYI András (Hopatcong, NJ, USA)
Dr. KÉZDY-VÁSÁRHELYI Béla (Gordon’s Bay, Dél-Afrika)
MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR (Budapest, Magyarország)
O’SVÁTH György (Bruxelles, Belgium)
Gr. THOLDALAGI Pál (Cambridge, MA, USA)
Dr. VAJAY Szabolcs (Vevey, Svájc)

A folyóirat újraindulásával kapcsolatban, Olvasóink figyelmébe ajánljuk a következő cikkeket:
Nyulásziné dr. Straub Éva: Újraindult a TURUL – Egy folyóirat születése – tetszhalála – újjáéledése. [In: Levéltári Szemle, 43. évf. (1993.) 2. sz., pp. 84-86.]
Bodrits István: A Turul újjászületése. [In: Magyar Könyvszemle, 113. évf. (1997.) 2. sz., pp. 238-239.]
Nyulásziné dr. Straub Éva: 115 éves a Turul – Egy szakfolyóirat rövid története. [In: Történelmi Szemle, 40. évf. (1998.) 3-4. sz., pp. 381-388.]

A Turul folyóirat, újraindulása óta, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönyeként, a Magyar Történelmi Társulat kiadásában jelenik meg. A lap célja változatlanul a történeti segédtudományok tárgykörébe tartozó írások megjelentetése.

A folyóirat számára a Magyar Történelmi Társulat külön honlapot hozott létre, ahol az aktuális számok, és a lappal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók:

https://turulfolyoirat.hu/

Az MHGT tagjai továbbra is részt vesznek a Turul szerkesztésében. Az MHGT Könyvtárában a folyóirat újraindulása utáni lapszámok megtalálhatók; ezeket digitalizált formában, az MHGT Archívum oldalon fogjuk közzé tenni:

MHGT Archívum – Turul folyóirat