Partnereink

MTA-Lendület Magyar Családtörténet Kutatócsoport

Az MTA Lendület programjának keretében, 2017-ben alakult meg a Családtörténet Kutatócsoport. Ötéves kutatási programjuk címe: Magyar családtörténet a modernitás előtt: Gyermekkor és mozaikcsaládok a 16-19. században. A Kutatócsoportnak számos kiváló fiatal történész tagja van, munkájukat figyelemreméltó publikációk fémjelzik, főként az újkori családélet, gazdaság- és karriertörténet vonatkozásában.

Az MHGT és a Kutatócsoport közötti együttműködésről 2019-ben indultak meg az egyeztetések. Az együttműködés célja részünkről a közös kutatómunka, konferenciák szervezésére, valamint kiadványcsere.

Magyar Történelmi Családok Egyesülete

Az MHGT 1883. évi megalakulásától kezdve, mind személyi állományában, mind működési területét, tudományos célkitűzéseit tekintve, igen szorosan kötődött a korabeli nemességhez. (Erről tanúskodik az MHGT egykori alapítóinak és támogatóinak névsora, melyből a Támogatóink oldalon található rövid kivonat.)

Az 1983-tól újjászerveződő MHGT bölcsőjénél, a szaktudósok mellett, ugyancsak ott álltak a történelmi nevek viselői (pl. Gudenus János József, Kállay István, Nyáry Éva, Szluha Márton, Vajay Szabolcs), annak bizonyságául, hogy a Társaság hű marad eredeti célkitűzéseihez: folytatni kívánja a „történelmi uralkodó osztály”, vagyis a magyar nemesség történetének kutatását, és a rá vonatkozó sajátos ismeretanyag továbbörökítését.

Mivel az MHGT puszta léte is jelentős részben ezen személyek és társadalmi réteg tiszteletreméltó igyekezetének és áldozatvállalásnak köszönhető, az újjáalakult MHGT mindvégig kereste – és informálisan tartotta – a kapcsolatot a Hazánkban működő nemesi egyesületekkel is.

E kapcsolattartásban nyitott új fejezetet, az MHGT és a Magyar Történelmi Családok Egyesülete (MTCSE) között, 2020. január 30-án létrejött együttműködési megállapodás.

Az együttműködés főbb céljai és területei:

  • állandó kapcsolattartás,
  • programjaink kölcsönös hirdetése,
  • közös rendezvények tartása,
  • közös kiadványok megjelentetése,
  • a történeti segédtudományokkal kapcsolatos szaktanácsadás és dokumentációs tevékenység.

Bízunk benne, hogy a két egyesület közeledése, a barátkozáson és közös élményeken túlmenően, tudományos eredményeket is hoz majd!

Zászlómúzeum (Balogh Gyűjtemény)

A Zászlómúzeumot Balogh László úr, az MHGT rendes tagja alapította. A gyűjtemény (állandó kiállítás) anyagát azon, 1983-tól kezdődően összegyűjtött zászlók képezik, melyeket az alapító a világ országainak (és közigazgatási egységeinek) vezetőitől szerzett.

A Zászlómúzeum nemcsak zászlókkal, hanem címerekkel és térképekkel kapcsolatos időszaki kiállításoknak is helyt ad, továbbá zászlótörténeti és heraldikai kutatásokat folytat.

A múzeum Vexillológiai Nap címmel, évente zászlótudományi konferenciát rendez, mely a szakterület legnagyobb hazai eseménye.

A Zászlómúzeum és az MHGT együttműködése hosszú évtizedekre nyúlik vissza; az idők folyamán számos MHGT felolvasóülésnek és rendezvénynek a Balogh Gyűjtemény adott otthont.

Társaságunk továbbra is nagy megbecsüléssel fordul a Zászlómúzeum munkája felé; célunk, hogy rendezvényeiről Tagjainkat tájékoztassuk, és a konferenciák szervezésében részt vállaljunk.

FIGYELEM!
A Zászlómúzeum korábbi telephelyén (1085. Budapest, József krt. 68.), melyet a Bp. Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális Központ bocsátott rendelkezésére, tevékenységét – az Önkormányzat váratlan, és kedvezőtlen döntése folytán – kénytelen volt beszüntetni. A gyűjtemény elhelyezése, társadalmi hasznosulása így bizonytalanná vált: a Zászlómúzeum munkája nagyrészt ellehetetlenült.

Az MHGT részéről, aggodalommal figyeljük a Zászlómúzeum elhelyezése kapcsán kialakult helyzetet, és reméljük, hogy azt az illetékes állami szervek mielőbb, korrekt módon rendezni fogják!