Meghívó közgyűlésre (2021. május 27.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. május 27-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés online formában, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
(A program használatának leírását, jelen meghívó azon változata tartalmazza, melyet a részvételre jogosult Tisztelt Tagtársaink számára, e-mailben eljuttattunk!)

Időpontja: 2021. május 27. Csütörtök, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. május hó 27. napján (Csütörtök), délután 17 óra 10 perc (17:10) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés elhunyt Tagtársainkról.
 2. Elnöki beszámoló.
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2020-2021. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2021. évi tagrevízió tapasztalatai.
  A 2021. évi költségvetési terv (mely tartalmazza a NEA működési pályázaton nyert összeg felhasználásának tervezetét is) és a 2020. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója.
  Írásbeli jelentés előterjesztése a 2020. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 5. Az Alapszabály-módosítási tervezet áttekintése.
  Az Elnökség előterjeszti az Alapszabály leendő módosításához készített szövegtervezetét, annak aktuális állapotában, a Közgyűlés általi véleményezésre.
  (FIGYELEM: A napirendi pontnak nem tárgya az Alapszabály módosítása, csak a módosítási tervezet már elkészült és az Elnökség által már elfogadott részleteiről, ill. a tervezet lehetséges továbbfejlesztéséről lesz szó. Az Alapszabály-módosítás elfogadására a következő években, valamely rendes körülmények között megtartott Közgyűlésen kerülhet sor, a tervezet megfelelő véglegesítését követően.)
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk, mely során feljegyezzük minden résztvevő nevét és lakcímét.

Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az ülésről (a jegyzőkönyv elkészítésének érdekében, a jelenlévők beleegyezése esetén), teljes terjedelmében, hangfelvétel készülhet; továbbá, hogy az ülésen (az eddigi, személyes jelenléttel tartott Közgyűlések gyakorlatával megegyező módon), technikai okokból, a nyílt szavazás lesz a preferált döntéshozási mód.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek, illetve amelyek tárgyalása jelen helyzetben indokolt.

A Közgyűlés megtartásának módját az 502/2020. (XI. 16.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állapítottuk meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges. A meghatalmazást elektronikus formában, a Társaság központi e-mail címére kell eljuttatni: mhgt2009@gmail.com

Ugyanezen a címen várjuk az esetleges napirend-kiegészítési javaslatokat is.

Kérjük, hogy ha valakinek az ülésen való részvétel technikai részleteivel kapcsolatban van kérdése, vagy segítségre szüksége, forduljon a pénztárnokhoz: penztarnok.mhgt@gmail.com

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. május 11.)