Meghívó közgyűlésre (2021. május 27.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. május 27-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés online formában, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
(A program használatának leírását, jelen meghívó azon változata tartalmazza, melyet a részvételre jogosult Tisztelt Tagtársaink számára, e-mailben eljuttattunk!)

Időpontja: 2021. május 27. Csütörtök, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. május hó 27. napján (Csütörtök), délután 17 óra 10 perc (17:10) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés elhunyt Tagtársainkról.
 2. Elnöki beszámoló.
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2020-2021. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2021. évi tagrevízió tapasztalatai.
  A 2021. évi költségvetési terv (mely tartalmazza a NEA működési pályázaton nyert összeg felhasználásának tervezetét is) és a 2020. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója.
  Írásbeli jelentés előterjesztése a 2020. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 5. Az Alapszabály-módosítási tervezet áttekintése.
  Az Elnökség előterjeszti az Alapszabály leendő módosításához készített szövegtervezetét, annak aktuális állapotában, a Közgyűlés általi véleményezésre.
  (FIGYELEM: A napirendi pontnak nem tárgya az Alapszabály módosítása, csak a módosítási tervezet már elkészült és az Elnökség által már elfogadott részleteiről, ill. a tervezet lehetséges továbbfejlesztéséről lesz szó. Az Alapszabály-módosítás elfogadására a következő években, valamely rendes körülmények között megtartott Közgyűlésen kerülhet sor, a tervezet megfelelő véglegesítését követően.)
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk, mely során feljegyezzük minden résztvevő nevét és lakcímét.

Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az ülésről (a jegyzőkönyv elkészítésének érdekében, a jelenlévők beleegyezése esetén), teljes terjedelmében, hangfelvétel készülhet; továbbá, hogy az ülésen (az eddigi, személyes jelenléttel tartott Közgyűlések gyakorlatával megegyező módon), technikai okokból, a nyílt szavazás lesz a preferált döntéshozási mód.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek, illetve amelyek tárgyalása jelen helyzetben indokolt.

A Közgyűlés megtartásának módját az 502/2020. (XI. 16.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állapítottuk meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges. A meghatalmazást elektronikus formában, a Társaság központi e-mail címére kell eljuttatni: mhgt2009@gmail.com

Ugyanezen a címen várjuk az esetleges napirend-kiegészítési javaslatokat is.

Kérjük, hogy ha valakinek az ülésen való részvétel technikai részleteivel kapcsolatban van kérdése, vagy segítségre szüksége, forduljon a pénztárnokhoz: penztarnok.mhgt@gmail.com

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. május 11.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. április 12.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. április 12-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. április 12. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Alapszabály-módosítás előkészítése
  A folyó évi rendes Közgyűlés elé terjesztendő alapszabály-módosítási tervezet áttekintése, egyeztetés az előkészítési folyamat állásáról, és az idevágó teendőkről.
 2. Kitüntetési formák
  A Társaság által létrehozható szakmai elismerések megvitatása.
 3. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 4. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. április 6.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. február 25.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. február 25-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. február 25. Csütörtök, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2021. évi NKA pályázat
  A 2021. évben tartandó funerológiai konferencia rendezésére szóló NKA pályázat előkészítése, a regisztrációs folyamat állása.
 2. 2021. évi NEA pályázat
  A pályázati folyamat állása, a nyert 500 ezer forintos összeg felhasználásának tervezése.
 3. 2021. évi költségvetés
  A 2021. tárgyévi költségvetés előzetes tervezetének áttekintése, a nyertes NEA pályázat tükrében.
 4. Székhely(-használat) kérdése
  Az MGHT jelenlegi székhelyének használati kérdései, különös tekintettel az ELTE BTK TI Történelem Segédtudományai Tanszék átszervezésére, és az MHGT Könyvtár elhelyezésére. Székhely-alternatívák és idevágó teendők megfontolása.
 5. Elnöki bélyegző
  Elvi döntés az MHGT új elnöki bélyegzőjének elkészítéséről, kialakításáról.
 6. Adományok, támogatók keresése
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok számbavétele. Elnök úr észrevételei a szponzorok keresésével kapcsolatban.
 7. Könyvelő megbízási díja
  A könyvelő megbízási díjának emelését kérte; az elnökség kialakítja erre vonatkozó álláspontját. A 2020. tárgyévi könyvelés állása.
 8. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 9. Tagrevízió
  A 2021. évi általános tagrevízió állása, további lépései, leendő döntések alapelveinek áttekintése.
 10. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. február 18.)

Meghívó elnökségi ülésre (2020. december 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. december 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Skype kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2020. december 9. Szerda, délután 18 óra (18:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 2. A 2021. évi MHGT konferencia-pályázat előkészítése
  A 2021. évben tartandó MHGT konferencia témájának, koncepciójának megbeszélése, a jövő évi NKA pályázat előkészítéseként.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. november 30.)

Meghívó elnökségi ülésre (2020. november 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. november 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. november 9. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. NEA pályázat
  A 2021. tárgyévre benyújtandó működési pályázat részleteinek kidolgozása.
 2. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 3. Weboldal
  A régi weboldal megszüntetésével, és az új weboldal fenntartásával kapcsolatos döntések.
 4. Adományok
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok (SZJA 1%, könyv, eszköz) számbavétele.
 5. Harmath Arisztid temetése
  A részvétel módjának megbeszélése.
 6. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását. Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági rendelkezésekre való tekintettel, kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy az ülésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Azon tagtársaink számára, akik egészségi okokból nem tudnak részt venni az ülésen, lehetőséget biztosítunk az elektronikus részvételre, a Skype kommunikációs alkalmazáson keresztül.
Aki ilyen formában kíván részt venni az ülésen, legyen kedves azt előzetesen, e-mailben jelezni, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. október 30.)

Meghívó felügyelőbizottsági ülésre (2020. szeptember 5.)

A felügyelőbizottsági ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 5-i felügyelőbizottsági ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt az MHGT Felügyelőbizottságának soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: 2000. Szentendre, Ady Endre út 100. (Hotel***Panzio100, kert.)
Időpontja: 2020. szeptember 5. szombat, délelőtt 10 óra 30 perc (10:30).
Az ülést vezeti: Tasnádi Zsolt (MHGT FB, elnök).

Az ülés napirendje:

 1. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2019. évi pénzügyi ügyvitelének felülvizsgálata.
 2. Az 2019. évi elnökségi ülések és közgyűlések ellenőrzése; a Társaság Alapszabályzat szerinti működésének ellenőrzése.
 3. A tagfelvételi ügymenet, tagrevízió áttekintése.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.
Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

[Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.]

Tisztelettel:

Tasnádi Zsolt
(MHGT FB, elnök)

(Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.)

Meghívó közgyűlésre (2020. szeptember 8.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 8-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. szeptember 8. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2020. szeptember hó 8. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2019-2020. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2020. évi költségvetési terv és a 2019. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2019. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Dr. Harmath Arisztid tiszteletbeli tagsága;
  Hunyady László MHGT r. tag 2019. november 12-én megküldött írásbeli javaslata alapján.
  [Vö.: Alapszabály 3. §. (7) és (8) pont.]
 5. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági intézkedések esetleges szigorításának lehetőségére való tekintettel, a közgyűlést rendkívüli jelleggel hívom össze. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (4) pont.]

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal, sállal, vagy kendővel!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. augusztus 18.)