Beszámoló az MTCSE konferenciájáról (2020. szeptember 18.)

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, 2020. szeptember 18-án, Pénteken, 16:00 órai kezdettel konferenciát tartott,

A magyar történelmi családok Trianon tükrében

címmel. (A rendezvény meghívóját lásd korábbi közleményünkben.)

Az eseményre patinás helyszínen, a Pest Megyei Kormányhivatal Török Ignác termében – az egykori Vármegyeháza dísztermében – került sor; a szervezői feladatokat az egyesület korábbi elnöke, br. Riedel Loránd vállalta el.

A kép forrása: Nobilitas.hu

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntő szavai után gr. Zichy Pál, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnöke nyitotta meg a konferenciát. Tekintettel a koronavírus okozta bonyodalmakra – a meghirdetett programtól eltérően – Habsburg-Lotharingiai József Károly fhg., a Vitézi Rend főkapitánya nem tudott részt venni a konferencián, így helyette dr. Kóczy T. László képviselte a rendet, és tartott előadást annak történetéről.

Ezt követően „Alapítók, mecénások, reformerek. A magyar történelmi családok teremtő tevékenysége a Balaton vidékén” címmel tartott előadást dr. Kovács Emőke, a Gulág Alapítványt képviselve.

Majd pedig dr. gr. Zichy Mihály, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének tagja és Radványi Orsolya, a Szépművészeti Múzeum történész-művészettörténész munkatársa közös előadása következett, amely „Az Apponyi Kastély kincsei” címet viselte.

A rövid szünet után dr. gr. Sztáray-Kézdy Éva (Károli Gáspár Református Egyetem) „Nem csüggedés, nem reménytelenség az, ami minket eltölt – Arisztokrata sorsok Trianon tükrében” címmel adott elő.

Az utolsó előadást dr. Botos Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartotta meg, „Az erdélyi arisztokrácia és Trianon” címmel.

A konferencia br. Riedel Loránd, a konferencia moderátorának zárszavával ért véget.

A konferenciáról készült további fényképek megtekinthetők az MTCSE honlapján.

Meghívó a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport konferenciájára (2020. szeptember 17-18.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Együttműködő partnerünk, a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport, szeretettel meghívja az MHGT tagjait soron következő konferenciájára, melynek címe:

Néném és Bátyám – Testvérkapcsolatok és rokonsági hálózatok a régi Magyarországon (1500–1918)

A konferencia helyszíne: MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza (1097. Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), Földszint K11 és K12 terem.
Időpont: 2020. szeptember 17-18. (Csütörtök-Péntek).

A járványügyi helyzetre való tekintettel a részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap a következő hivatkozásra kattintva érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekWqkWXMRMFOK9pPVdC3xEn4OazeCCG2TZELvSNFLy9Z-t8A/viewform

FIGYELEM! A regisztráció határideje: 2020. szeptember 15. 12:00 óra!

Az első nap programja (2020. szeptember 17. Csütörtök):

HTK Földszint K11 terem:

09:00-09:10 Megnyitó (Molnár Antal, Erdélyi Gabriella)
09:10-09:30 A pegazus istállója. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár
családi hátteréről.
(Petneházi Gábor)
09:30-09:50 „Volt olyan szavok is: Egy testvérek vagyunk ketten” – Testvérek, sógorok és sógorasszonyok egy 17. századi nemesi famíliában. (Balogh Zsuzsánna)
09:50-10:10 Testvérek és hiányuk a 17. századi halotti beszédekben. (Kelemen Fruzsina)
10:10-10:40 Vita
10:40-11:00 Szünet
11:00-11:20 „Méltóztassék bátyám uramat rábeszélni – Erdődy Kristóf árván maradt fiainak kapcsolata egymással. (Benda Borbála)
11:20-11:40 A Losonczy testvérek viszonya és viszálya a 16. században. (Molnár Dániel Márton)
11:40-12:00 Háborúban bajtársak, békében ellenfelek. A Balassa fivérek Mohács után. (Virovecz Nándor)
12:00-12:30 Vita
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-13:50 „Kedves nővér, halálig hű sógor: A horizontális rokonság szerepe Buda és Pest társadalmában (1686-1750). (Géra Elenóra)
13:50-14:10 Együttműködés és elhatárolás. Az oldalági rokonság szerepe a polgári vagyonszerzésben és az érvényesülési stratégiákban. (Tózsa-Rigó Attila)
14:10-14:30 Házassági rokonság különböző felekezetű és etnikumú családok között a 18. századi Óbudán. (Simon Katalin)
14:30-15:00 Vita
15:00-15:20 Szünet
15:20-15:40 Az ifjú Vay bárók: Miklós és Lajos. (Angelovics Helga)
15:40-16:00 A nagy testvér árnyékában. Széll Ignác pályafutása. (Schwarczwölder Ádám)
16:00-16:20 „[…] Bizonyos jelbeszéddel igen jól megértettük egymást.” – Közelítések a debreceni Rothschnek testvérek kapcsolatának történetéhez. (Vigh Barbara)
16:20-16:50 Vita

HTK Földszint K12 terem:

09:10-09:30 A szlavón várnemesek horizontális családi kapcsolatai a 15. század végén – a 16. század elején. (Halász Éva)
09:30-09:50 Egyéni értékrendek és családi érdekek találkozása: Rákóczi György és Pál kapcsolata. (Borbély Zoltán)
09:50-10:10 Örökség és birtokosztály a Rákóczi családban a 17. század végén. (Gyulai Éva)
10:10-10:40 Vita
10:40-11:00 Szünet
11:00-11:20 Testvérkonfliktusok Béldi Zsuzsanna és testvérei levelezésében. (Balogh Judit)
11:20-11:40 „Szerelmes egytestvér atyámfia” – Testvérkapcsolatok a Kornis családban. (Orgona Angelika)
11:40-12:00 Egy távoli féltestvér, Jadwiga Lubstowska. (Berki Anna)
12:00-12:30 Vita
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-13:50 Testvérek a magyar nyelvű halotti beszédekben. (V. László Zsófia)
13:50-14:10 Mitterhoffer Ádám, fivére és nővérei. (Czeglédi Noémi)
14:10-14:30 Barátok vagy ellenségek: A nővériség modelljei a 19. századi naplókban és regényekben. (Kucserka Zsófia)
14:30-15:00 Vita
15:00-15:20 Szünet
15:20-15:40 Fordulópontok az életciklusban: özvegyi élet és újraházasodások a 19. századi Magyarországon. (Őri Péter)
15:40-16:00 Testvérkapcsolatok szerepe a karrierépítésben a 18-19. századi somogyi köznemesség körében. (Ogoljuk-Berzsenyi Anett)
16:00-16:20 A családról és gyermekekről való beszéd Kazinczy Ferenc levelezésében. (Szolyka Hajnalka)
16:20-16:50 Vita

HTK Galéria:

17:00-18:00 Könyvbemutató:
Özvegyek és árvák a régi Magyarországon 1550-1940. (Szerk. Erdélyi Gabriella).
(A kötetet bemutatja: Őri Péter és Gyáni Gábor)
18:00-tól Kötetlen beszélgetés

A második nap programja (2020. szeptember 18. Péntek):

HTK Földszint K11 terem:

09:00-09:20 Erős nővérek, gyenge fivérek: a feje tetejére állított világ. (Mátay Mónika)
09:20-09:40 Egy hivatás, külön út. A Ballagi fivére. (Lisztes Nikolett)
09:40-10:00 „Én balga! Mi hozná őt ide, hogy jőne a büszke kegyenc ily eltaszított, lealázott nőhöz?” – Báró Orczy Istvánné, Lipthay Ágota erdőkövesdi öröksége. (Földi Viktória)
10:00-10:20 A jászkun öröklési szokások érvényesülése a magyar öröklési jog ellenében a 18-20. század folyamán. (Örsi Julianna)
10:20-10:40 Hagyomány és modernség. Két ősi család kapcsolatai a 19-20. században (Váczi Márk)
10:40-11:20 Vita
11:20-11:30 Konferenciazárás

HTK Földszint K12 terem:

09:00-09:20 „Aurél árnyékában” – Testvérsorrend, testvérszerepek és együttműködés a Dessewffy fivérek (Aurél, Emil, Marcell) között a reformkorban. (Mezei Dániel)
09:20-09:40 Kazinczy Ferenc és testvérei az 1800-as évek elején. (Völgyesi Orsolya)
09:40-10:00 „Örökre nincsen ő, ki mindenem vala, az ékes földi nő, lön Isten’ angyala.” Testvérkapcsolatok és hálózatosság a Vachott-családban. (Sziklay Cs. Mónika)
10:00-10:20 Távol, és mégis közel? Evangélikus polgárcsaládok kapcsolattartása a távoli rokonaikkal a 18-19. századi Magyarországon (Tóth Árpád)
10:20-10:40 Politikai válaszúton – Arisztokrata fivérek a reformkorban (Melkovics Tamás)
10:40-11:20 Vita
11:20-11:30 Konferenciazárás

Premontrei konferencia (2020. szeptember 10-12.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk Kedves Tagtársaink figyelmét a Premontrei Rend (Magyar Premonteri Cirkária) gödöllői konferenciájára:

900 éves a premontrei rend

A három napos konferencia 2020. szeptember 10-12 között (Csütörtök-Szombat), Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont épületében lesz (cím: 2100. Gödöllő, Takács Menyhért út 1-2.).

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. szeptember 7-ig jelezze az alábbi weboldalon: https://premontreiek.hu/aktualis/konferencia

Program:

2020. szeptember 10. Csütörtök. (Helyszín: Premontrei Iskolaközpont, Aula)

14:30-15:00 Regisztráció
15:00-15:15 A Premontrei Kántorátus köszöntő előadása (m.v.: Farkas Domonkos)
15:15-15:30 A konferencia megnyitása, vendégek köszöntése. (Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)
15:30-15:45 Ullmann Péter Ágoston O. Praem. nyugalmazott kormányzó perjel 80. születésnapja alkalmából kiadott kötet bemutatása (Réger Ádám Géza, a Premontrei Iskolaközpont tanára)
15:45-16:45 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend a középkori Magyarországon (Dr. Szovák Kornél, PPKE TTI)
A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikáció-irodalom (Dr. Maczák Ibolya, PPKE, Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport)
A nagyváradi premontreiek helyzete Trianon után, 1920–1940 között (Fejes Rudolf Anzelm O. Praem., Váradhegyfoki Premontrei Prépostság)
16:45-17:15 Kávészünet
17:15-18:15 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend tagjainak „túlélési lehetőségei” a Kádár-rendszerben (Dr. Soós Viktor Attila, Nemzeti Emlékezet Bizottsága)
Ex Antiphonario Praemonstratensi: premontrei dallamokra komponált egyházzenei műveim (Dr. Barta Gergely, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
Premontreiek részvétele a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől az államosításig (Dr. Medgyesy-S. Norbert, PPKE, Újkori Történeti Tanszék)
18:15-18:30 A Gödöllői Premontrei Gimnázium Nagy Sándor által festett, „A hadak útja” című triptichonjának megtekintése (vezeti: Simon Magdolna, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár)
18:30-19:00 Vesperás a Premontrei Kántorátus vezetésével (m.v.: Farkas Domonkos)
19:00-20:00 Állófogadás

2020. szeptember 11. Péntek (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története a középkorban

09:30-10.00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A kanonoki élet reformja a 11-12. századi egyházfegyelmi források alapján (Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem., PPKE)
Megszűnt-e a magyarországi premontrei cirkária önállósága a 13. század
végén? Megjegyzések az ún. Catalogi recentiores forrásértékéről
(Dr. Körmendi Tamás , ELTE TTI)
A magyar cirkária cseh-morva függésének kérdéséről (Vajk Ádám, Győri Egyházmegyei Levéltár)
Szent Norbert vadonja – A premontreiek kolostori tája (Dr. Urbán Máté, Savaria Egyetemi Központ, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 Premontrei oklevelek néhány sajátossága (Dr. Érszegi Géza, ELTE TTI)
Félúton az apátságok és a koldulórendek között: a premontreiek anyagi viszonyai a középkori Magyarországon (Dr. F. Romhányi Beatrix, Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A somlóvásárhelyi premontrei apácák (Jakits Orsolya Johanna O.Praem., Premontrei Női Kanonokrend)
Jánoshida történetének forrásai a csornai levéltárban (Dr. Kóta Péter, Vas Megyei Levéltár)
Digitális bölcsészeti eszközök alkalmazása a premontrei rendtörténeti kutatásokban (Dr. Lea-Katharina Steller, Görres Gesellschaft)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A váradhegyfoki konvent középkori helyének topográfiai és régészeti kutatása (Lakatos-Balla Tünde és Lakatos-Balla Attila, Nagyváradi Római Katolikus Püspökségi Gyűjtemény)
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a premontrei rendben lánya, Boldog Gertrúd tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a középkori Magyarországra (Nagy Györgyi, Iparművészeti Múzeum)

2020. szeptember 11. Péntek (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
Rendi építészeti hagyományok és a premontreiek Árpád-kori kolostorai (Dr. Szakács Béla Zsolt, PPKE, MTI)
A zsámbéki premontrei prépostság története a hitelesítő ásatás tükrében (Dr. Valter Ilona)
A zsámbéki premontrei templom 13. századi boltozatainak és kőtárának bemutatása (Fehér Krisztina, BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)
Késő gótikus boltozat az egykori zsámbéki premontrei monostor épületében (Szőke Balázs, Nyíregyházi Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 ELŐADÁSOK:
A bárdudvarnoki premontrei prépostság területén végzett régészeti feltárás eddigi eredményei (Dr. M. Aradi Csilla, Baranya Megyei Kormányhivatal, Kulturális Örökségvédelmi Iroda; és Molnár István, Rippl-Rónai Múzeum)
A turóc-znióváraljai prépostság épülete és faragványai (Dr. Rostás Tibor, Pécsi Tudományegyetem, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
Művészettörténeti összefüggések az ócsai templom épülete és díszítőfaragványai körül (Dr. Raffay Endre, PTE, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A premontreiek kelet-magyarországi monostorai. Váradhegyfok és Ábrány (Emődi Tamás, Restitutor Kutató-Tervező Műhely)
A csornai premontrei prépostság (apátság) újkori építéstörténete (Dr. Virág Zsolt, Miniszterelnökség, Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A jászói premontrei apátság (Jászóvár) a 17. század végén (Dr. Gyulai Éva, Miskolci Egyetem, TTI)
A türjei premontrei templom 2018-as művészettörténeti kutatása (Dr. Nagy Veronika, Gaylhoffer-Kovács Gábor és Horogszegi Tamás)

2020. szeptember 11. Péntek (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A 19-20. SZÁZADBAN: A PPKE HALLGATÓINAK ÚJ KUTATÁSAI
A Diploma Restitutionale (1802) és következményei a premontrei közoktatásban (Oszvald Petra, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a premontrei rend részvételéhez az 1848-1849-es szabadságharcban (Matányi Marcell, PPKE, Történelem Tanszék)
Renitens(?) premontreiek a világháborúk korszakában (Vizi Mátyás Tamás, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a Szent Norbertről Nevezett Tanárképző és Hittudományi Intézet (Norbertinum) történetéhez (1894-1950) (Kuluncsics Réka, PPKE, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 PREMONTREIEK A MAGYAR TUDOMÁNY- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN
A Szépművészeti Múzeumban őrzött „szombathelyi múmia és koporsó” ókori és modern kori története (Dr. Liptay Éva, Szépművészeti Múzeum)
A Jászóvári Premontrei Kanonokrend budafoki Szent István Gimnáziumának története a második világháború éveiben (Ogoljuk-Berzsenyi Anett, Budapest Főváros Levéltára)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 MÉCS LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Mécs László és a Nyugatosok (Dr. Bárczi Zsófia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií)
Mécs László hagyatéka a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárában és a Mécs-versadatbázis (Kovács Ágnes, Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára)
Mécs László elrejtett és megtalált versei Csornán és Sopronban (Dr. Turbuly Éva)

2020. szeptember 12. Szombat (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története az első világháborútól napjainkig

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A jászói prépostság a két világháború között (Mészáros Barnabás, PPKE, Hittudományi Doktori Iskola)
A premontreiek és a magyar cserkészmozgalom (Dr. Czeglédi Noémi, Gödöllői Városi Múzeum)
A budapesti apostoli nunciatúra iratanyagában található premontrei források (Dr. Tóth Krisztina, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Hajnal Imre Zsigmond és a premontreiek kiállása Pétery József mellett (Hornyák Máté János)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A csornai premontreiek túlélési stratégiái a kommunista diktatúrában (Baranyai Balázs, PTE, Interdiszciplináris Doktori Iskola)
A Csornai Premontrei Rend budapesti kápolnájának megalapítása 1950-ben (Dr. Szigeti Krisztina, PPKE, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)
Egy premontrei diák kálváriája a kommunizmusban – Tarján Károly életútja (Szabó Krisztián, PPKE)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend képzőművészete a középkori és újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A történeti érdeklődés jelei a leleszi premontrei kolostor kápolnájának falképein (Dr. Jékely Zsombor, Iparművészeti Múzeum, Károli Gáspár Református Egyetem)
A zsámbéki premontrei templom középkori falfestményeiről egy 1895-ös restaurátori árajánlat alapján (Dr. Fehér Ildikó, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténet Tanszék)
A premontreiek Árpád-kori építkezései kutatásának vázlata Jánoshida (Pons Johannis) kapcsán (D. Mezey Alice)
A türjei premontrei templom és prépostság régészeti kutatása (Orha Zoltán, Göcseji Múzeum)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A türjei premontrei prépostság templomának falkép-restaurátori kutatása (1987-2002) (Lángi József)
A türjei premontrei templom Dorffmaister-freskói, és művészettörténeti jelentőségük (Dr. Kostyál László, Göcseji Múzeum)
Tárgyak vallomása. A csornai premontreiek tárgykultúrája az 1786-os feloszlatási jegyzőkönyv tükrében (Székely Zoltán, Rómer Flóris Múzeum)
A II. József-kori szerzetesrendi abolíció és a premontrei rend. Az előkészítés és végrehajtás forrásai (Dr. Velladics Márta, Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN:
A jánoshidai premontreiek pasztorációs tevékenysége a 18. század első felében (Dr. Mihalik Béla Vilmos, MTA BTK TTI)
A jánoshidai plébánia és a premontrei konvent újjászervezése a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár iratanyaga alapján (1686-1734) (Nagy Géza Balázs, Váci Püspöki és Káptalani Levéltár)
Fleck Sebő ismeretlen rendtörténeti munkája (Dr. Perger Gyula, Győri Egyházmegyei Kincstár)
A premontreiek szerepe Csorna polgárosodásában (Szalay Balázs)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 A PREMONTREI REND KÉPZŐMŰVÉSZETE A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI MAGYARORSZÁGON:
A gödöllői művésztelep és a premontrei rend (Őriné Nagy Cecília, Gödöllői Múzeum)
Nagy Sándor gödöllői kazulája (Semsey Réka, Iparművészeti Múzeum)
A premontrei rend magyarországi intézményeiben lévő egyházi ötvösművek (Rákossy Anna)
Közösségi tér és vizuális nevelés: a Premontrei rend képzőművészeti beruházásainak szerepe a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán létrejött páratlan műegyüttesben (Dr. habil. F. Orosz Sára, Szent István Egyetem)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

Meghívó felügyelőbizottsági ülésre (2020. szeptember 5.)

A felügyelőbizottsági ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 5-i felügyelőbizottsági ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt az MHGT Felügyelőbizottságának soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: 2000. Szentendre, Ady Endre út 100. (Hotel***Panzio100, kert.)
Időpontja: 2020. szeptember 5. szombat, délelőtt 10 óra 30 perc (10:30).
Az ülést vezeti: Tasnádi Zsolt (MHGT FB, elnök).

Az ülés napirendje:

 1. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2019. évi pénzügyi ügyvitelének felülvizsgálata.
 2. Az 2019. évi elnökségi ülések és közgyűlések ellenőrzése; a Társaság Alapszabályzat szerinti működésének ellenőrzése.
 3. A tagfelvételi ügymenet, tagrevízió áttekintése.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.
Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

[Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.]

Tisztelettel:

Tasnádi Zsolt
(MHGT FB, elnök)

(Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.)

Meghívó az MTCSE konferenciájára (2020. szeptember 18.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait soron következő konferenciájára:

A magyar történelmi családok Trianon tükrében

A rendezvény 2020. szeptember 18-án, Pénteken, 16:00 órai kezdettel, a Pest Megyei Kormányhivatal Török Ignác Termében lesz (cím: 1052. Budapest, Városház u. 7.).

Program:

16:00 Vendégek fogadása, regisztráció.
16:30 Üdvözlő gondolatok. (Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott)
16:40 Megnyitó beszéd. (Zichy Pál, MTCSE elnök)
16:50 Köszöntő. (Habsburg-Lotharingiai József Károly fhg.)
17:10 Alapítók, mecénások, reformerek. A magyar történelmi családok teremtő tevékenysége a Balaton vidékén. (Dr. Kovács Emőke, Gulág Alapítvány)
17:30 Az Apponyi Kastély kincsei. (Dr. Zichy Mihály, MTCSE, OSZK, és Radványi Orsolya, Szépművészeti Múzeum)
17:50 „Nem csüggedés, nem reménytelenség az, ami minket eltölt.” Arisztokrata sorsok Trianon tükrében. (Dr. Sztáray-Kézdy Éva, KGRE)
18:10 Az erdélyi arisztokrácia és Trianon. (Dr. Botos Máté, PPKE)
18:30 Vita, hozzászólások.
18:45 Zárszó. (Riedel Loránd Rudolf, a konferencia moderátora)

Kiegészítő információk:

A koronavírus járvány, valamint a terem befogadóképessége miatt, a résztvevő vendégek létszáma maximum 50 fő lehet. A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött! Indokolt az érdeklődőknek mielőbb regisztrálniuk, mielőtt az 50 fős létszám-keret betelik!

Kérjük az érdeklődő Kedves Tagtársakat, hogy ha regisztrációs szándékukat jelzik, akkor hivatkozzanak MHGT tagságukra!

Regisztrálni Riedel Lorándnál, a riedell@nobilitas.hu e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 11.
A fertőzések elkerülése végett a rendezvényen az arcmaszk használata kötelező!

Meghívó közgyűlésre (2020. szeptember 8.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 8-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. szeptember 8. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2020. szeptember hó 8. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2019-2020. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2020. évi költségvetési terv és a 2019. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2019. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Dr. Harmath Arisztid tiszteletbeli tagsága;
  Hunyady László MHGT r. tag 2019. november 12-én megküldött írásbeli javaslata alapján.
  [Vö.: Alapszabály 3. §. (7) és (8) pont.]
 5. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági intézkedések esetleges szigorításának lehetőségére való tekintettel, a közgyűlést rendkívüli jelleggel hívom össze. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (4) pont.]

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal, sállal, vagy kendővel!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. augusztus 18.)

Beszámoló dr. Ruzsa György előadásáról (2020. február 27.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. február 27-én tartott felolvasó estjén egy igen érdekes, orosz témájú előadást hallgathattunk meg, dr. Ruzsa György professzor emeritus előadásában:

Moszkva városcímere és a régi orosz ötvösjegyek

címmel. Ruzsa professzor úr Moszkva város címeréről – amiben a Szent György-legenda elevenedik meg – beszélt, és arról, hogy az hogyan jelent meg régi orosz ezüst ötvösjegyeken, azon belül is ikonokon.

Az előadás elején körbejárta a professzor, hogy az ötvösjegy, ez az elkészítés helyét tudtul adó kis jelzés, alig pár milliméteres, és gyakran igen kopott is, emiatt gyakran nehézkes a beazonosítás.

Az előadás során betekintést nyerhettünk a keleti keresztény ikonográfia alapjaiba, a bemutatott ikonok legendai és történeti hátterébe, az orosz terminológiába és annak egyes ellentmondásaiba, valamint, hogy milyen jelzéseket ütöttek még a címer mellé.

Az előadás csattanójaként a felolvasóest végén a bemutatott ikonokat megtekinthettük, sőt kezünkbe is vehettük pár orosz kopejkával egyetemben.

(A beszámolót készítette: Kovács Rudolf Zoltán.)

Az előadás dokumentumai:

Az ülésen készült fényképek megtekinthetők weboldalunk Képtár menüpontjában.

Az előadás diasorozata PDF formátumban letölthető ITT!

Az előadásról készült videofelvétel megtekinthető az MHGT YouTube csatornáján:

Az „Armales Transylvanorum” kiállítás megnyitója Léván (2014. november 3.)

A kiállítás-megnyitó meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

„Armales Transylvanorum” – Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból

címmel nagysikerű vándorkiállítást szervezett.

Az immár 5. évébe lépett vándorkiállítást, a korábbi állomások (Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Nagykároly, Debrecen, Mátészalka, Derecske, Nagyszalonta, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Nyírbátor, Nyíregyháza, Budapest, Beregszász, Balassagyarmat, Szerencs, Székesfehérvár, Kassa, Szepsi, Rozsnyó, Rimaszombat) után, ezúttal a felvidéki Léva városában nyitották meg.

Az ünnepélyes megnyitóra 2014. november 3-án, Hétfőn, 13:00 órai kezdettel került sor, Léván, a Czeglédi Péter Református Gimnázium Dísztermében (SK-93401 Levice, Janka Jesenského 41.).

A rendezvény a Czeglédi Péter Református Gimnázium, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára közreműködésével valósult meg. A kiállítás kurátora: dr. Szálkai Tamás, az MNL HBML munkatársa, ill. az MHGT rendes tagja volt.

A megnyitó programja:

 1. Köszöntő (Kluch János, Czeglédi Péter Református Gimnázium, igazgató)
 2. Megnyitó beszéd (Fülöp Tamás, Magyar Nemzeti Levéltár, főigazgató-helyettes)
 3. Megemlékezés Dóka Klára levéltárosról (Ólmosi Zoltán, Magyar Levéltárosok Egyesülete, alelnök)
 4. Öt éves az „Armales Transylvanorum” című kiállítás (dr. Pandula Attila, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, elnök)
 5. Tárlatvezetés (Szálkai Tamás, MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, a tárlat kurátora)

Az eseményen megemlékeztek Dóka Klára, lévai születésű levéltárosról; ezt követően dr. Pandula Attila, az MHGT elnöke tartott beszédet, méltatva a címereslevél-kiállítás jelentőségét.

Egy kép a rendezvényről:

A kép forrása: Felvidék.ma

Az eseményről beszámolt a Felvidék.ma hírportál is; a cikk mellékleteként a megnyitóról készített fényképek is megtekinthetők.

Gudenus János József köszöntése (2014. április 24.)

Gudenus János József köszöntése

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2014. április 24-én, Csütörtökön tartott felolvasóülésének, igen örömteli módon, egy rendkívüli napirendi pontja is volt.

Tagtársunkat, Gudenus János Józsefet köszöntöttük, abból az alkalomból, hogy az évtizedek óta genealógiával foglalkozó, neves szakember, a közelmúltban (2014. március 15-én), munkássága elismeréseként, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át 2014. március 15-én, a budapesti Művészetek Palotájában. (Az átadásról szóló hivatalos közlemény ITT olvasható.)

Tagtársunknak, mennyiségében és minőségében is kimagasló, értékteremtő kutatómunkája, életműve folytatásához jó egészséget, töretlen alkotókedvet kívánunk!

Turul-est (2014. március 25.)

Beszámoló a Turul-estről

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Turul folyóirat szerkesztősége szervezésében, 2014. március 25-én, Kedden, 17:00 órai kezdettel, a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack-termében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.) valósult meg az a rendezvény, amely a Társaság közlönyeként is működő, nagy múltú tudományos folyóirat eddigi működését és jövőbeli terveit mutatta be az érdeklődőknek.

Az MHGT elnöke, dr. Pandula Attila, házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót dr. Rácz Györgynek, a folyóirat főszerkesztőjének, aki a lap működéséről, annak szakmai és gyakorlati oldaláról is beszélt a hallgatóságnak, majd a jövőbeli tervekre tért rá.

A folyóirat – a korábbi hagyományokat is tiszteletben tartva – a történelem segédtudományai közül elsősorban a genealógiát és a címertant kiemelve, ám új, kevéssé művelt segédtudományoknak is teret adva működik. Egyensúlyra törekszik a vizsgált korszakokat illetően is, és bár továbbra is fontos helyen áll az eddig kiemelt középkor-kutatás, a cél az, hogy újkori, kora-újkori témák is helyet kaphassanak a lapban. Eddig megjelent két tematikus számuk után újabbakat terveznek, közülük a személyes emlékezet dokumentumait felvonultató lapszám már 2014-ben megjelenik.

A Turul létrejöttéről, múltjáról, valamint a rendszerváltás utáni újraindulásáról is szó esett. Előbbit Debreczeni-Droppán Béla szerkesztő, utóbbit Nyulásziné dr. Straub Éva, a folyóirat korábbi főszerkesztője ismertette.

A rendezvény további részében a lap szerkesztőivel és szerzőivel ismerkedhettek meg a résztvevők. A folyóirat felelős szerkesztője, Kovács Eleonóra bemutatta szerkesztő- és szerzőtársait, Katona Csabát, Körmendi Tamást és Török Róbertet, majd valamennyien ismertették a folyóiratban megjelent egy-egy írásukat, beszélve a jövőbeli tervekről is. Ezáltal – összhangban a főszerkesztő által elmondottakkal – mintegy keresztmetszetét adták a folyóirat felépítésének, jellegének.