Meghívó felügyelőbizottsági ülésre (2020. szeptember 5.)

A felügyelőbizottsági ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 5-i felügyelőbizottsági ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt az MHGT Felügyelőbizottságának soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: 2000. Szentendre, Ady Endre út 100. (Hotel***Panzio100, kert.)
Időpontja: 2020. szeptember 5. szombat, délelőtt 10 óra 30 perc (10:30).
Az ülést vezeti: Tasnádi Zsolt (MHGT FB, elnök).

Az ülés napirendje:

 1. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2019. évi pénzügyi ügyvitelének felülvizsgálata.
 2. Az 2019. évi elnökségi ülések és közgyűlések ellenőrzése; a Társaság Alapszabályzat szerinti működésének ellenőrzése.
 3. A tagfelvételi ügymenet, tagrevízió áttekintése.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.
Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

[Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.]

Tisztelettel:

Tasnádi Zsolt
(MHGT FB, elnök)

(Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.)

Meghívó az MTCSE konferenciájára (2020. szeptember 18.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait soron következő konferenciájára:

A magyar történelmi családok Trianon tükrében

A rendezvény 2020. szeptember 18-án, Pénteken, 16:00 órai kezdettel, a Pest Megyei Kormányhivatal Török Ignác Termében lesz (cím: 1052. Budapest, Városház u. 7.).

Program:

16:00 Vendégek fogadása, regisztráció.
16:30 Üdvözlő gondolatok. (Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott)
16:40 Megnyitó beszéd. (Zichy Pál, MTCSE elnök)
16:50 Köszöntő. (Habsburg-Lotharingiai József Károly fhg.)
17:10 Alapítók, mecénások, reformerek. A magyar történelmi családok teremtő tevékenysége a Balaton vidékén. (Dr. Kovács Emőke, Gulág Alapítvány)
17:30 Az Apponyi Kastély kincsei. (Dr. Zichy Mihály, MTCSE, OSZK, és Radványi Orsolya, Szépművészeti Múzeum)
17:50 „Nem csüggedés, nem reménytelenség az, ami minket eltölt.” Arisztokrata sorsok Trianon tükrében. (Dr. Sztáray-Kézdy Éva, KGRE)
18:10 Az erdélyi arisztokrácia és Trianon. (Dr. Botos Máté, PPKE)
18:30 Vita, hozzászólások.
18:45 Zárszó. (Riedel Loránd Rudolf, a konferencia moderátora)

Kiegészítő információk:

A koronavírus járvány, valamint a terem befogadóképessége miatt, a résztvevő vendégek létszáma maximum 50 fő lehet. A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött! Indokolt az érdeklődőknek mielőbb regisztrálniuk, mielőtt az 50 fős létszám-keret betelik!

Kérjük az érdeklődő Kedves Tagtársakat, hogy ha regisztrációs szándékukat jelzik, akkor hivatkozzanak MHGT tagságukra!

Regisztrálni Riedel Lorándnál, a riedell@nobilitas.hu e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 11.
A fertőzések elkerülése végett a rendezvényen az arcmaszk használata kötelező!

Meghívó közgyűlésre (2020. szeptember 8.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 8-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. szeptember 8. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2020. szeptember hó 8. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2019-2020. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2020. évi költségvetési terv és a 2019. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2019. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Dr. Harmath Arisztid tiszteletbeli tagsága;
  Hunyady László MHGT r. tag 2019. november 12-én megküldött írásbeli javaslata alapján.
  [Vö.: Alapszabály 3. §. (7) és (8) pont.]
 5. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági intézkedések esetleges szigorításának lehetőségére való tekintettel, a közgyűlést rendkívüli jelleggel hívom össze. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (4) pont.]

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal, sállal, vagy kendővel!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. augusztus 18.)

Beszámoló dr. Ruzsa György előadásáról (2020. február 27.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. február 27-én tartott felolvasó estjén egy igen érdekes, orosz témájú előadást hallgathattunk meg, dr. Ruzsa György professzor emeritus előadásában:

Moszkva városcímere és a régi orosz ötvösjegyek

címmel. Ruzsa professzor úr Moszkva város címeréről – amiben a Szent György-legenda elevenedik meg – beszélt, és arról, hogy az hogyan jelent meg régi orosz ezüst ötvösjegyeken, azon belül is ikonokon.

Az előadás elején körbejárta a professzor, hogy az ötvösjegy, ez az elkészítés helyét tudtul adó kis jelzés, alig pár milliméteres, és gyakran igen kopott is, emiatt gyakran nehézkes a beazonosítás.

Az előadás során betekintést nyerhettünk a keleti keresztény ikonográfia alapjaiba, a bemutatott ikonok legendai és történeti hátterébe, az orosz terminológiába és annak egyes ellentmondásaiba, valamint, hogy milyen jelzéseket ütöttek még a címer mellé.

Az előadás csattanójaként a felolvasóest végén a bemutatott ikonokat megtekinthettük, sőt kezünkbe is vehettük pár orosz kopejkával egyetemben.

(A beszámolót készítette: Kovács Rudolf Zoltán.)

Az előadás dokumentumai:

Az ülésen készült fényképek megtekinthetők weboldalunk Képtár menüpontjában.

Az előadás diasorozata PDF formátumban letölthető ITT!

Az előadásról készült videofelvétel megtekinthető az MHGT YouTube csatornáján:

Az „Armales Transylvanorum” kiállítás megnyitója Léván (2014. november 3.)

A kiállítás-megnyitó meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

„Armales Transylvanorum” – Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból

címmel nagysikerű vándorkiállítást szervezett.

Az immár 5. évébe lépett vándorkiállítást, a korábbi állomások (Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Nagykároly, Debrecen, Mátészalka, Derecske, Nagyszalonta, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Nyírbátor, Nyíregyháza, Budapest, Beregszász, Balassagyarmat, Szerencs, Székesfehérvár, Kassa, Szepsi, Rozsnyó, Rimaszombat) után, ezúttal a felvidéki Léva városában nyitották meg.

Az ünnepélyes megnyitóra 2014. november 3-án, Hétfőn, 13:00 órai kezdettel került sor, Léván, a Czeglédi Péter Református Gimnázium Dísztermében (SK-93401 Levice, Janka Jesenského 41.).

A rendezvény a Czeglédi Péter Református Gimnázium, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára közreműködésével valósult meg. A kiállítás kurátora: dr. Szálkai Tamás, az MNL HBML munkatársa, ill. az MHGT rendes tagja volt.

A megnyitó programja:

 1. Köszöntő (Kluch János, Czeglédi Péter Református Gimnázium, igazgató)
 2. Megnyitó beszéd (Fülöp Tamás, Magyar Nemzeti Levéltár, főigazgató-helyettes)
 3. Megemlékezés Dóka Klára levéltárosról (Ólmosi Zoltán, Magyar Levéltárosok Egyesülete, alelnök)
 4. Öt éves az „Armales Transylvanorum” című kiállítás (dr. Pandula Attila, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, elnök)
 5. Tárlatvezetés (Szálkai Tamás, MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, a tárlat kurátora)

Az eseményen megemlékeztek Dóka Klára, lévai születésű levéltárosról; ezt követően dr. Pandula Attila, az MHGT elnöke tartott beszédet, méltatva a címereslevél-kiállítás jelentőségét.

Egy kép a rendezvényről:

A kép forrása: Felvidék.ma

Az eseményről beszámolt a Felvidék.ma hírportál is; a cikk mellékleteként a megnyitóról készített fényképek is megtekinthetők.

Gudenus János József köszöntése (2014. április 24.)

Gudenus János József köszöntése

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2014. április 24-én, Csütörtökön tartott felolvasóülésének, igen örömteli módon, egy rendkívüli napirendi pontja is volt.

Tagtársunkat, Gudenus János Józsefet köszöntöttük, abból az alkalomból, hogy az évtizedek óta genealógiával foglalkozó, neves szakember, a közelmúltban (2014. március 15-én), munkássága elismeréseként, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át 2014. március 15-én, a budapesti Művészetek Palotájában. (Az átadásról szóló hivatalos közlemény ITT olvasható.)

Tagtársunknak, mennyiségében és minőségében is kimagasló, értékteremtő kutatómunkája, életműve folytatásához jó egészséget, töretlen alkotókedvet kívánunk!

Turul-est (2014. március 25.)

Beszámoló a Turul-estről

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Turul folyóirat szerkesztősége szervezésében, 2014. március 25-én, Kedden, 17:00 órai kezdettel, a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack-termében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.) valósult meg az a rendezvény, amely a Társaság közlönyeként is működő, nagy múltú tudományos folyóirat eddigi működését és jövőbeli terveit mutatta be az érdeklődőknek.

Az MHGT elnöke, dr. Pandula Attila, házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót dr. Rácz Györgynek, a folyóirat főszerkesztőjének, aki a lap működéséről, annak szakmai és gyakorlati oldaláról is beszélt a hallgatóságnak, majd a jövőbeli tervekre tért rá.

A folyóirat – a korábbi hagyományokat is tiszteletben tartva – a történelem segédtudományai közül elsősorban a genealógiát és a címertant kiemelve, ám új, kevéssé művelt segédtudományoknak is teret adva működik. Egyensúlyra törekszik a vizsgált korszakokat illetően is, és bár továbbra is fontos helyen áll az eddig kiemelt középkor-kutatás, a cél az, hogy újkori, kora-újkori témák is helyet kaphassanak a lapban. Eddig megjelent két tematikus számuk után újabbakat terveznek, közülük a személyes emlékezet dokumentumait felvonultató lapszám már 2014-ben megjelenik.

A Turul létrejöttéről, múltjáról, valamint a rendszerváltás utáni újraindulásáról is szó esett. Előbbit Debreczeni-Droppán Béla szerkesztő, utóbbit Nyulásziné dr. Straub Éva, a folyóirat korábbi főszerkesztője ismertette.

A rendezvény további részében a lap szerkesztőivel és szerzőivel ismerkedhettek meg a résztvevők. A folyóirat felelős szerkesztője, Kovács Eleonóra bemutatta szerkesztő- és szerzőtársait, Katona Csabát, Körmendi Tamást és Török Róbertet, majd valamennyien ismertették a folyóiratban megjelent egy-egy írásukat, beszélve a jövőbeli tervekről is. Ezáltal – összhangban a főszerkesztő által elmondottakkal – mintegy keresztmetszetét adták a folyóirat felépítésének, jellegének.